MCSA Azure Developer

Azure Developer sertifiseringen dokumenterer at du har kunnskapen som trengs for å utvikle moderne skyløsninger. Start kompetansehevingen i dag, og skaff deg en svært aktuell sertifisering!

For å bli MCSA Azure Developer må du bestå en eksamen:

 

Eksamen:  AZ-203: Developing Solutions for Microsoft Azure

Anbefalt kurs som forberedelse: AZ-200: Develop Core Microsoft Azure Cloud Solutions & AZ-201: Develop Advanced Microsoft Azure Cloud Solutions