Rekruttering innen økonomi, regnskap, lønn, bank, finans og forsikring

Områdene økonomi, regnskap, bank, lønn, finans og forsikring er i stor endring hvor teknologi står stadig mer sentralt i jobbutførelsen. Glasspaper People har rådgivere som rekrutterer til både høyere og lavere stillinger innen økonomi, regnskap, bank, lønn, finans og forsikring, både search og select.

Gjennom våre search-prosesser er vi opptatt av å søke etter den beste kandidaten i markedet rettet mot din organisasjons behov. Som en del av våre rekrutteringsprosesser så gjennomfører vi daglig search på vegne av våre kunder innen fagområdene økonomi, regnskap, lønn, bank, finans og forsikring. Vi har et bredt nettverk i bransjen og kan vise til ledende search-prosesser og verktøy. Mange av våre kunder ønsker også vår rekrutteringstjeneste select, hvilket innebærer at vi bistår i å kartlegge kandidater i dybden utover det en vanlig intervjuprosess avdekker. Search & select prosesser er utfordrende og krever et tett samarbeid mellom vår oppdragsgiver og våre spesialister innen rekruttering. Våre kunder har som oftest et ønske om at deres fagpersonell innen økonomi, regnskap, bank, lønn, finans og forsikring skal mestre sitt fagfelt samtidig som de skal ha eller tilegne seg nødvendig IT-kompetanse for å utføre sitt arbeid effektivt. Da er Glasspaper People en god samarbeidspartner. 

Glasspaper kan tilby rekruttering (search & select) innen et bredt spekter av stillinger. Nedenfor følger et utvalg av stillingskategorier vi kan bistå innen:

  • Finans-, regnskaps og økonomidirektør, sjef & avdelingsleder
  • Prosjekt og Business Controller
  • Lønnssjef og lønnsmedarbeider
  • Regnskapsmedarbeider
  • Finansanalytiker
  • Forsikringsspesialist
  • Cash Management og deoptmedarbeider