Rekruttering innen HR, markedsføring og salg

Områdene HR, markedsføring og salg er i stor endring hvor teknologi står stadig mer sentralt i jobbutførelsen. Glasspaper People har rådgivere som rekrutterer til både høyere og lavere stillinger innen HR, markedsføring og salg, både search og select.

Vi har et bredt nettverk i bransjen og kan vise til ledende search-prosesser og verktøy. Mange av våre kunder ønsker også vår rekrutteringstjeneste select, hvilket innebærer at vi bistår i å kartlegge kandidater i dybden utover det en vanlig intervjuprosess avdekker. Search & select prosesser er utfordrende og krever et tett samarbeid mellom vår oppdragsgiver og våre spesialister innen rekruttering. Våre kunder har som oftest et ønske om at deres fagpersonell innen HR, markedsføring og salg skal mestre sitt fagfelt samtidig som de skal ha eller tilegne seg nødvendig IT-kompetanse for å utføre sitt arbeid effektivt. Da er Glasspaper People en god samarbeidspartner. 

Glasspaper People kan tilby rekruttering innen et bredt spekter av stillinger innen HR, markedsføring og salg:

  • Salgsleder, salgssjef, sales executive, KAM, AM, salgskonsulent og salgsingeniør (til IT-bransjen)
  • HR-leder og HR-spesialister
  • Markedsdirektør, markedssjef, digital markedsfører, digitalt forretningsutvikler og innholdsmarkedsfører