Microsoft 365 konsulenter

Adaptiva, et datterselskap av Glasspaper har Microsoft 365 konsulenter som er spesialisert på å hjelpe våre kunder med å sette opp og utnytte funksjonalitetene som ligger i Microsoft 365. Dette omhandler både å ta i bruk kjente MS 365 applikasjoner som Word, Excel, PowerPoint, Outlook, SharePoint og Teams etter bestepraksis, samt å sikre at dette er satt opp med riktige sikkerhetsinnstillinger og i henhold til GDPR. I tillegg handler det om å utnytte funksjonaliteten som kan effektivisere prosesser og arbeid gjennom andre MS 365 produkter som Power-BI, Power Automate, Project, Intune, øvrige sikkerhetsprodukter, med mer.

imaget8j1a.png

Hvem er Adaptiva?

Adaptiva består av dyktige konsulenter med solid erfaring rundt oppsett, bruk og lisensiering av applikasjonene i Microsoft 365, sikker bruk av skyløsninger og compliance som GDPR og ISO 27001/2 etc. Adaptiva holder kurs både på vegne av Microsoft og Glasspaper. Som en del av Glasspaper Group med 6 * Microsoft gold competencies og 4 * Microsoft silver competencies, samt Learning partner of The Year for Microsoft 8 år på rad representerer vi tryggheten våre kunder ønsker ved behov for å leie inn Microsoft 365 konsulenter.

Hva gjør våre Microsoft 365 konsulenter for forretningssiden?

Våre Microsoft 365 konsulenter bistår ofte forretningssiden, dvs. ledere og brukere gjennom å kartlegge deres samhandlingsbehov og arbeidsprosesser for dermed å sette opp Microsoft 365 miljøet tilpasset virksomhetens behov. Resultatet er at de ansatte vil jobbe mer effektivt og at forholdene rundt samhandling, informasjonsdeling og lagring gjøres etter beste praksis. Vi kan bistå med å automatisere manuelle prosesser, sette opp innsiktsløsninger og om ønskelig forvaltning av løsningene for å hindre sikkerhetstrusler og bidra til at personopplysninger håndteres i henhold til GDPR, samt kostnadsoptimalisering rundt lisensiering. Våre Microsoft 365 konsulenter kan også tilby kursing og coaching av ansatte gjennom å sikre riktig bruk av produktene i Microsoft 365.

Støtter IT-ansvarlig med Microsoft 365 konsulenter

Mange IT-ledere og IT-administratorer har et stort spekter av arbeidsoppgaver og rekker ikke å sette seg inn i dybden rundt Microsoft 365 oppsett, spesielt rundt sikkerhetsinnstillinger og GDPR, eller har ikke tid til å håndtere det.

Foruten design og bruk av de vanligste applikasjonene så bistår ofte våre Microsoft 365 konsulenter IT-siden med oppsett for sikkerhet og GDPR. Sikkerhetsmulighetene i MS 365 er nyttige for organisasjoner som er opptatt av å imøtekomme kravene i ISO 27001 og ikke minst GDPR, samt redusere sannsynligheten for angrep, phishing og annen uønsket atferd, også internt. Dette krever både riktig oppsett, men også opplæring av sluttbrukere. Våre Microsoft 365 konsulenter har solid erfaring med å effektivt lære opp organisasjonen rundt sikkerhet, både gjennom åpne kurs, bedriftsinterne kurs og e-læring.

Ofte får også IT-ansvarlig forespørsler rundt utvikling av funksjonalitet i SharePoint eller Power-BI løsninger, noe også våre MS 365 konsulenter kan bistå med.

Microsoft 365 konsulenter med mye bransjeerfaring 

Våre Microsoft 365 konsulenter kan vise til referanser innen et bredt spekter av bransjer når det kommer til oppsett, bruk og opplæring rundt Microsoft 365. Eksempler er bank / finans, shipping, telecom, ideelle organisasjoner, helse, offentlig sektor, media, industri, advokat, retail, tjenesteytende næring mer mer. Dette betyr at vi har bransjekunnskap til å forstå hverdagen til ledelsen, brukere og IT-siden.

Bistand innen MS 365

Våre kunder kan både leie inn konsulenter for kortere rådgivningsoppdrag eller lengre konsulentoppdrag. Ved behov kan våre MS 365 konsulenter ta helhetlig ansvar for prosjekter eller ta ansvar for forvaltning av Microsoft 365 miljøet, eller delansvar for eksempelvis sikkerheten (Security as a service) og optimal lisensiering. Les mer om informasjon Adaptiva.

Velkommen til å ta kontakt med daglig leder Inge Nævra på telefon 919 29 912 eller e-post .