Business Intelligence & analytics konsulenter

Glasspaper har gjennom vårt søsterselskap Inspir-IT tilgang på den ytterste spisskompetansen i Norge innen Microsoft business intelligence og business analytics. Som 6 * Microsoft gold competencies innen blant annet Application Integration, data analytics og cloud platform, samt årets kurspartner for Microsoft 8 år på rad tør vi påstå at våre kunder kan føle seg svært trygge på Glasspapers kompetanse innen Business Intelligence og Analytics teknologi fra Microsoft.

Microsoft_dataplatform.png

Hvem står bak Inspir-IT?

Selskapet ledes av Margarita Naumova som er Microsoft Certified Master (høyeste status det er mulig å få gjennom Microsoft) og MVP (Microsoft Most Valuable Professionals). Margarita er både Business Intelligence & analytics konsulent og mentor for øvrige business intelligence & analytics konsulenter i Inspir-IT.

Business intelligence & analytics tjenester

Inspir-IT kan tilby business intelligence & analytics konsulenter spesialisert på Microsoft teknologi enten som del av kundens team eller ved å ta fullstendig ansvar for prosjekter, enten det er å bygge datavarehus, analyseløsninger eller vurderinger av nåværende og ønskede løsninger.

Eksempler på hva vi bistår våre kunder med er:

SQL Server Infrastruktur

Våre Business Intelligence & analytics konsulenter kan både designe og implementere trygge løsninger som garanterer kontinuitet, oppetid og ytelse av din Back-end. Videre kan vi evaluere ytelse, sikkerhet og tilgangsutfordringer i dine data plattform lag. Våre Business Intelligence & analytics konsulenter kan også gjennomføre evalueringer av SQL server infrastruktur og bygge en plan for å optimalisere vedlikehold og kostnader ved virtualisering, konsolidering og migrering av SQL server til skyen.

BI og avansert Analytics

Gjennom våre business intelligence og analytics konsulenter kan vi ta ansvar for de-sign av ditt datavarehus fra bunnen av eller utvikle BI-strategiske roadmaps som din virksomhet kan følge. Vi hjelper deg med hvordan du migrerer ditt tradisjonelle datavarehus til moderne datavarehus løsninger og få full utnyttelse av skyen og big data prosessering. Kanskje trenger du ekstra kapasitet rundt ETL utvikling, SSIS, SSAS, SSRS og Azure Data Factory? Eller kanskje ønsker du bistand fra våre til å utvikle innsiktsløsninger gjennom Power-BI? Evt. trenger du bistand til optimalisering og tuning av databaser til Azure Data Plattform? Våre business intelligence og analy-tics konsulenter kan bistå rundt alt dette.

Data Governance og Data policies

Våre Business Intelligence & analytics konsulenter bistår kunder med å bygge løs-ninger som ivaretar krav og policier innen GDPR og sikkerhet. Videre kan vi hjelpe til med design og vedlikehold av metadata management regler og strategier i tillegg til å bygge masterdata løsninger inn i din virksomhet. Som en del av dette kan våre Busi-ness Intelligence & analytics konsulenter også ta ansvar for opplæring av databehand-lere og dataansvarlige relatert til løsningen.

Business intelligence og analytics erfaring

Våre Business Intelligence & analytics konsulenter kan vise til referanser innen et bredt spekter av bransjer, deriblant bank / finans / telecom, retail, offentlig sektor, helse, media, ideelle organisasjoner, tjenesteytende næring, industri med flere.

Vår erfaring innen BI og analytics - din trygghet

Med Inspir-IT får du en leverandør med spisskompetanse innen business intelligence og analytics som kan hjelpe deg å ta de riktige tekniske avgjørelsene og realisere dine innsiktsbehov.

Velkommen til å ta kontakt med oss for en konfidensiell og uforpliktende samtale eller les mer om Inspir-IT.

Velkommen til å ta kontakt med daglig leder, Magi Naumova  på telefon 919 29 912 eller e-post .