Bemanning administrasjon, HR og marked

Glasspaper People kan bistå din organisasjon med innleie av personell innen kontor, resepsjon, sentralbord, kundeservice, markedsføring, HR og kommunikasjon. Vi har bemanningsrådgivere spesialisert på utleie av kompetente medarbeidere til administrasjon, HR og markedsføring. Glasspaper People har et unikt konsept gjennom å være en av Norges største kursleverandører og dermed kan tilby gratis opplæring av vikarer som leies inn. Nyttige kurs kan eks. være effektiv bruk av Outlook, Excel, presentasjonsteknikk, prosjektledelse og SharePoint.

For Glasspaper People innebærer bemanning rett person til rett plass til rett tid. Vi kan vise til gode referanser innen bemanning av stillinger administrasjon, HR og marked. Gjennom å benytte våre bemanningstjenester innen administrasjon, HR og marked får du forutsigbare lønnskostnader ved at du kun betaler for de timene vikaren er i oppdrag for deg. Prisen per time dekker godtgjørelse for helligdager, sykepenger, arbeidsgiveravgift, pensjon og feriepenger. En stor fordel ved bemanning er at det er mye lettere å skalere opp eller ned antall ansatte enn ved fast ansettelse. 

Glasspaper People er unike i Norge ved at vi kombinerer kursing, rekruttering og utleie av personell for å bygge våre kandidaters kompetanse rundt kundens behov. Vi kan spisse kandidaters kompetanse på den nyeste teknologien dersom kundens behov tilsier dette, til en pris mer konkurransedyktig enn noen andre i markedet. Glasspaper People er spesialisert på bemanning til kortere og lengre oppdrag innen IT, økonomi og administrasjon.

 

Innen administrasjon, HR og marked kan Glasspaper People tilby bemanning innen et bredt spekter av stillinger. Nedenfor følger et utvalg av stillingskategorier vi kan bistå innen:

  • Kundeservice
  • Kontormedarbeider, sekretærer, koordinatorer og personlig assistenter (PA)
  • Sentralbord og resepsjon
  • HR-medarbeider & rekrutteringskonsulent
  • Salgsstøtte
  • Markedsføring og kommunikasjon
  • Kvalitetsansvarlig
  • HMS-ansvarlig

 

Les mer om våre tjenester innenfor ulike områder:

BEMANNING IT BEMANNING ADMIN & HR BEMANNING ØKONOMI M.M