Smart bruk av M365/Teams - la verktøyene hjelpe deg!

Alt henger sammen med alt, og her vil du få mange a-ha opplevelser om hvordan du kan få arbeidsdagen til å flyte bedre ved hjelp av verktøyene i M365/Teams. Og en bedre arbeidsdag gir gjerne også bedre fritid.  

Dette kurset har 4 hovedtemaer: 

Smart samhandling i Teams 
Vi snakker om samhandling og da er det avgjørende med forutsigbarhet. Da trenger vi igjen en felles forståelse og enighet om hva vi skal gjøre i ulike situasjoner. Her får dere klare anbefalinger og råd slik at kommunikasjon og informasjon flyter best mulig, ingen går glipp av noe samtidig som vi klarer å holde unødvendige forstyrrelser på et minimum. I tillegg er det mye å hente på å lære seg effektiv navigering i Teams. 

Dokumenthåndtering i M365 
Lær alle mulighetene Microsoft 365 gir for å ha kontroll på og samhandle om filer og dokumenter. Vi ser på Mine filer i OneDrive og organisasjonens dokumenter i Sharepoint. 

Profesjonelle digitale/hybride møter  
Digitale og hybride møter vil forbli en viktig del av arbeidsdagen for mange av oss, og her er det (som i fysiske møter) mulig å imponere gjennom gode forberedelser. Målet er at alle skal føle det naturlig å lede og delta på Teams-møter, og sikre at de blir en del av en effektiv arbeidsflyt - før/under/etter møter. 

Få Ting Gjort med MS365 
Her fokuserer vi på personlig effektivitet. Du skal lære deg et system og en systematikk som sikrer at du får prioritert og gjort de daglige oppgavene. En viktig bieffekt er at et system som du stoler på vil frigjøre hjernekapasitet som du ellers bruker på å “forsøke å huske” og kanskje bekymre deg unødig. 

Verktøyene vi trekker inn her er To Do, Teams (Tasks fra Planner og To Do), Viva insights, Outlook, og OneNote. Vi ser på deres egen verdi, og, viktigst, hvordan de kan hjelpe dere gjennom integrering. 

Forkunnskaper:

Vi anbefaler at du i forkant deltar på (eller har kunnskaper tilsvarende) Gevinster og muligheter, samt har grunnleggende forståelse for hvordan det er å «jobbe i skyen».

Målgruppe:

Alle som ønsker mest mulig produktive arbeidsdager, og tror en smartere bruk av M365/Teams kan bidra til det. 

Andre relevante kurs

30. oktober
1 dager
Classroom Virtual
30. oktober
1 dager
Classroom
29. august
2 dager
Classroom Virtual Startgaranti
28. september
2 dager
Classroom