SharePoint for redaktører del 1 - lag gode og brukervennlige løsninger

På dette 2-dagerskurset får du grunnleggende kunnskaper om SharePoint Online og SharePoint 2016. Du lærer deg om hvordan du kan arbeide med strukturen i SharePoint og hvordan du håndterer grupper, teams, kommunikasjonsområder og hub sites. Du får også en god innføring i oppsett av funksjonsrike SharePoint sider, smarte dokumentløsninger, samt lister for enkel og avansert datahåndtering.

C2C-kursbanner.png

Målgruppe:

Kurset retter seg mot webredaktører som arbeider med SharePoint og andre som jobber med vedlikehold og administrasjon av SharePoint-baserte intranett-portaler med og uten integrasjon mot sosiale medier.  

Forkunnskaper:

Grunnleggende forståelse for hva SharePoint er og hensikten med produktet. Det vil være en fordel med noe praktisk erfaring med SharePoint, men intet krav.
Dersom du ikke har noen praktisk erfaring med SharePoint bør du delta på dag 1 av SharePoint Week: "Gevinster og muligheter i SharePoint"

Innhold:

Forstå SharePoint-områder
Du lærer om hva sites og site collections er og hvordan du best håndterer disse som administrator og redaktør. Vi går igjennom hvordan du oppretter nye sider og bruker gode webdeler både i moderne og klassisk SharePoint. Du får innføring i grupper, teams og håndtering. 

Lær å tilpasse applikasjoner for lister og bibliotek
I denne delen av kurset lærer du deg å opprette og håndtere lister og dokumenter i SharePoint, og å jobbe med mapper og visninger, og styring av rettigheter. Du får også en innføring i bruk av metadata, områdekolonner og innholdstyper.

Sosial samhandling i SharePoint
Du blir kjent med hvordan SharePoint kan settes opp på en god måte sammen med Yammer, Workplace, Teams og Groups.

Innføring i arbeisflyt og skjematilpasning
En introduksjon tilt arbeidsflyt og hvordan dette kan brukes for å skape en effektiv arbeidsprosess. Du får en demonstrasjon av hvordan du kan bruke arbeidsflyt som ligger i SharePoint, og en kort demonstrasjon av hvordan du kan lage egne arbeidsflyter med SharePoint Designer. Du får også en demo av hvordan skjemaer enkelt kan tilpasses med PowerApps.

Oversikt over flere muligheter
Du får en oversikt over øvrige muligheter i SharePoint, som Business Intelligence og sammensatte løsninger med Microsoft Access, Microsoft Visio og Microsoft Project.

Andre relevante kurs

17. januar
1 dager
Classroom Virtual
14. februar
5 dager
Classroom Virtual