PowerBI - Power Pivot – DAX formler

I kurset går en dypere i å lage en mer kompleks datamodell hvor en bruker mer av Power Query for å laste inn data i PowerPivot. Deltakeren skal få større forståelse for evalueringskontekst som ligger bak DAX formler. Flere svært relevante DAX formler blir gjennomgått. Andre spennende elementer i PowerPivot blir også tatt med for å gjøre rapportene mest mulig brukervennlig.

Fra kurset får du med deg: Foruten boken Excel Power Pivot, får du med deg en rekke modeller og eksempler som enkelt kan tilpasses og brukes i din organisasjon. 

Målgruppe:

Kurset er godt tilpasset data analytikere og Microsoft Excel superbrukere. Kurset har fokus på finans og passer meget godt for de som har gjennomført Excel Videregående eller Excel for Økonomisjefer og Controllere. Øvrige deltakere har gjerne spesiell interesse for og et ønske om å utvikle avanserte formler og modeller og/eller analyser for maksimal utnyttelse av kritisk forretningsinformasjon i og utenfor organisasjonen. 

Forkunnskaper:

PowerPivot - Microsoft Excel 2013/2016 

Innhold:

Utvikle en datamodell

 • Kort repetisjon av å laste inn tabeller til en datamodell gjennom Power Query. Prinsipper for planlegging, navngiving og sette relasjoner mellom tabeller

Lage kalkulerte kolonner

 • Funksjoner: DATE,YEAR,MONTH, IF, SWITCH m.m.

Mål

 • Funksjoner: SUM, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT
 • Lage mål, bruke ferdige mål

Regler for DAX

 • Teori: Radkontekst og filterkontekst
 • Gjennomgang og eksempler
 • Funksjoner: COUNT, AVERAGE, MAX m.m.

CALCULATE

 • Grundig gjennomgang av den viktigste funksjonen i DAX – CALCULATE
 • Flere eksempler på bruk av DAX
 • Vise sammenhengen mellom filterkontekst og CALCULATE

ALL – Fjerne filter

 • Funksjoner: ALL, ALLEXCEPT, ALLSELECTED
 • Bruk av funksjonen sammen med CALCULATE

Tenke flere tabeller

 • Fordelen av datamodell med flere tabeller
 • Flere eksempler på CALCULATE i en datamodell med flere tabeller

Frakoblede tabeller

 • Lage parametertabeller for bruk i slicer
 • Eksempler på valg av valutakurs, rabatt, kategorier osv

FILTER og frakoblede tabeller

 • Lær å bruke FILTER når CALCULATE ikke strekker til
 • Vis totalsalg for valgt prisklasse (vist som slicer)

Tidsintelligens

 • Bruk av kalender i en datamodell
 • Ulike eksempler på salg hittil i år, sammenligning med tidligere år, beste kvartalsalg siste to år osv.
 • Funksjoner: DATESYTD, FIRSTDATE, LASTDATE, ENDOFMONTH, CLOSINGBALANCEMONTH, SAMEPERIODELASTYEAR, DATEADD, DATESBETWEEN, NEXTMONTH
 • Flere eksempler på bruk av tidsintelligens i en BI løsning

Andre relevante kurs

8. mai
1 dager
Classroom Startup guarantee
29. april
2 dager
Classroom Startup guarantee
27. mai
3 dager
Classroom On Demand
14. mai
2 dager
Classroom Startup guarantee