GDPR Workshop

Workshop for de som har et operativt ansvar og ønsker å sikre at bedriften iverksetter de nødvendige tiltak for å operere i henhold til de krav som stilles til gjennom ny personvernforordning (GDPR).

Denne workshopen egner seg for ledere og mellomledere som har et ansvar for å sørge for at bedriftens rutiner og databehandling er i samsvar i forbindelse med innføring av ny personvernforordning (GDPR).

Workshopen gir deg en innføring i hvorfor GDPR krever endringer, og hva bedriften må foreta seg for å være i henhold til personvernforordning (GDPR). Vi ser nærmere på akkurat din virksomhet og går igjennom dine regulatoriske krav, prosedyrer og rutiner, samt setter dette i kontekst til hvordan IT fungerer i dag.

Eksempelvis bør man delta med disse rollene:
Daglig leder: For å bidra til innspill rundt forretning og regulatoriske krav.
HR: Har nødvendig kunnskap om hvordan man behandler personsensitiv informasjon
Marked: Behandler og skal sikre datafangst, samt distribusjon av innhold
IT: Nødvendig for å sikre at informasjon om dagens IT kommer frem

Etter denne workshopen vil du sitte igjen med følgende:

 1. Forståelse av GDPR og krav og konsekvenser
 2. Forståelse av hvilke tiltak din bedrift må gjøre
 3.  Overordnet tiltaksplan for å implementere GDPR støtte (Konsulentene utarbeider rapport etter workshop og presenterer tiltaksplanen for kunde)

Varighet: 09.00-16.00 + 2 timer presentasjon av rapport med tiltaksplan i etterkant

Målgruppe:

Ledere og mellomledere med ansvar for regulatoriske krav, personvern og databehandling. 

Forkunnskaper:

Ingen krav, men det er en fordel om man har gått introkurset eller lest seg opp på innholdet i lovgivningen.

  1. Introduksjon til GDPR
  2. Hvorfor kommer denne reguleringen og hva er omfanget?
  3. Hva betyr reguleringen i praksis, både for min bedrift og meg som privatperson
  4. Hvilke konsekvenser får det å ikke gjøre noe?
  5. Gjennomgang av dagens IT, rutiner og krav.
  6. Avdelingsvis gjennomgang og kartlegging
  7. Rapportering og forslag til tiltaksplan

   

Andre relevante kurs

2 dager
Classroom Virtual
21. februar
5 dager
Classroom Virtual
1 dager
Classroom
1 dager
Classroom