Check Point Cyber Security Administration (CCSA) R80.20 (2 dager)

Å ivareta sikkerheten i en bedrift er komplekst. Nøkkelen til å lykkes er å konsolidere sikkerheten slik at alle sikkerhetsfunksjoner dekkes under samme paraply. R80.20 administrasjon sørger for slik konsolidering. Dette kurset dekker det du behøver for å komme i gang, konfigurere og administrere daglig drift av din Check Point infrastruktur med R80.20.

Komprimert gjennomføring

Dette kurset er egentlig et 3-dagers kurs, som vi gjennomfører komprimert over 2 dager med noe utvidede kursdager (fra 09-17). Enkelte mindre relevante lab’er kan bli sløyfet eller bli tidsmessig tilpasset.

I løpet av dette kurset vil du lære å:

 • Installere R80.20 administrasjon og sikker brannmur i et distribuert miljø
 • Konfigurere objekter, regler og innstillinger for å definere sikkerhetsprosedyrer
 • Arbeide med flere samtidige administratorer og definerer ulike tilgangsprofiler
 • Konfigurere VPN (Virtual Private Network) og arbeide med Check Point clustering
 • Utføre administrator oppgaver som f.eks logg og statusoppfølging samt tilgangsstyring

Målgruppe

Kurset retter seg mot sikkerhets- og nettverksansvarlige samt konsulenter som har lite eller noe erfaring med brannmurer og Check Point fra før, og som ønsker å bli mer trygg på hvordan den vanligste brannmur-funksjonaliteten konfigureres og administreres. 

Kurset er direkte relevant om du ønsker å ta Check Point Certified Security Administration CCSA R80.20 (eksamen 156-215.80) sertifiseringen i etterkant, men kurset vil uansett gi relevant kompetanse selv om ikke sertifisering er et mål. 

Forkunnskaper

Deltakerne må ha erfaring med TCP/IP og generelle nettverkskunnskaper. Noe brannmurerfaring er en fordel. 

Om instruktøren Thomas Norbeck

Thomas Norbeck er uten tvil Norges ledende instruktør på opplæring innen Check Points produkter, og gjennomfører både sertifiseringskurs og bedriftsintern kurs på Check Point versjoner og produkter.

Thomas sin nøkkelkompetanse ligger innen Check Point spesielt, men også nettverksteknologi og sikkerhet generelt. I tillegg har han vært involvert i flere IT- og infrastruktur-prosjekter både som teknisk ressurs og som prosjektleder. I ulike perioder har Thomas jobbet som konsulent parallelt med at han har opparbeidet lang erfaring med utvikling, tilpasning og gjennomføring av skreddersydde kurs for bedrifter innen ulike sektorer. Blant annet har han laget og gjennomført nettverkskurs på fire ulike kontinenter. 

Thomas Norbeck har 24 års erfaring med nettverk og sikkerhet både som instruktør og konsulent hos bl.a Azlan, A-Team, Ajourit og Curriculum før han begynte i Glasspaper i 2004. Han jobber i dag som Senior konsulent og instruktør for Glasspaper, samt at han er IT sjef og konsulentleder.

 

Innhold

What is new in CCSA R80.20?

With the barrage of connected devices, new technologies like cloud computing, and a continuous wave of sophisticated threats, managing security is becoming increasingly complex - security needs to adjust to new operational realities. The key to managing this complexity is through security consolidation - bringing all security protections and functions under one umbrella.

With R80, security consolidation is fully realized:

 • A single platform manages the entire IT infrastructure - from the data center to private/public cloud deployments - ensuring security consistency across the organization.
 • Policy management is unified so you can create and monitor these policies harmoniously, and efficiently.
 • Routine tasks can be automated and delegated, so security teams can focus on key security tasks, as repetitive tasks are embedded into day-to-day operations.
 • Security is aligned to IT processes and technologies for adaptive and effective security orchestration.
 • Threat management is integrated, speeding incidence response. Security teams have full visibility into security status and can react faster to prevent the next attack.

How you will benefit from taking this course:

 • Be prepared to defend against network threats
 • Evaluate existing security policies and optimize the rule base
 • Manage user access to corporate LANs
 • Monitor suspicious network activities and analyze attacks
 • Troubleshoot network connections
 • Implement Check Point backup techniques

Sertifisering

Kurset er pensum til CCSA R80.20 eksamen 156-215.80. Bestått test gir deg sertifiseringen CCSA (Check Point Certified Security Administration R80.20). 

Testen er forøvrig valgfri og ikke inkludert i kursprisen. 

Andre relevante kurs