#4 Forms/Sway (2x45 min)

Forms og Sway er to apper du finner i Microsoft365 sitt univers av apper. Disse er godt egnet til variasjon av presentasjonsformer og skaper studentaktivitet.

Forms er designet som et enkelt test-verktøy og er godt egnet til å «ta pulsen» på hva studentene har av forkunnskap og hva de kan etter et emne. 

Sway er et godt egnet verktøy til produksjon. PowerPoint blir gjerne overforbrukt i skolen som presentasjonsverktøy, og med Sway tilgjengelig så vil man kunne ha en variasjon. Sway er enkelt å dele med flere slik at man sammen kan lage en presentasjon av et emne. Det er også enkelt å integrere Sway inn i andre programmer som OneNote og Teams.  

 

De andre webinarene innenfor MS365 er: 

 

Du møter instruktører som gjennom mange års erfaring i norske klasserom, har en god forståelse av skole og læreres arbeidshverdag. Våre instruktørers sertifisering og nære samarbeid med Microsoft innebærer at vi er en del av Microsoft sitt Team av globale opplæringspartnere, og at våre pedagogiske veiledere har full tilgang til Microsoft sine ressurser, inkludert læringsressurser, nettverk og innovasjonsprosjekter for utdanning.

delta fra der du er online brukerkurs