#1 MS Teams – innsikt og oversikt (2x45 min)

Denne modulen tar for seg «best practice» i hvordan du organiserer, kommuniserer og samhandler i Microsoft Teams på alle nivåer i skolen. (skoleadministrasjon, lærerkollegiet og studenter).

Microsoft Teams gir deg som jobber i skolen en plattform hvor du kan samle alle relevante ressurser du trenger i din arbeidsdag. Vi vil se nærmere på hvordan man kan bygge opp en team-struktur som vil gjøre arbeidsdagen din mer organisert og oppnå en god arbeidsflyt. Vi gir deg tips til hvordan du kan bruke Microsoft Teams til å kommunisere og samhandle effektivt for å gjøre arbeidsdagen enklere. Du vil også lære hvordan du bruker Teams i klasserommet til å kommunisere med elever, distribuere oppgaver og følge progresjonen til hver enkelt elev.  

Dette er introduksjonen som vi anbefaler alle å få med seg for å være sikker på å forstå sammenhengene vi kommer til på de senere kursene.

 

De andre modulene innenfor MS365 i skolen er: 
#2 MS Teams - praktisk bruk i undervisningen
#3 MS OneNote - elevens digiatale kladdebok (2x45 min)
#4 Tilgjengelighetsverktøy i et inkluderende klasserom (2x45 min)
#5: Video som uttrykksform (2x45 min)
#6 Ta i bruk Minecraft Education i klasserommet (2x45 min)

Du møter instruktører som gjennom mange års erfaring i norske klasserom, har en god forståelse av skole og læreres arbeidshverdag. Våre instruktørers sertifisering og nære samarbeid med Microsoft innebærer at vi er en del av Microsoft sitt Team av globale opplæringspartnere, og at våre pedagogiske veiledere har full tilgang til Microsoft sine ressurser, inkludert læringsressurser, nettverk og innovasjonsprosjekter for utdanning.

 

delta fra der du er online brukerkurs