Strategisk rådgivning

Alle bedrifter MÅ fornye seg i en tid hvor alt er avhengig av IT. Vi leverer rådgivning for å finne ut hva som er de riktige tingene å gjøre for din bedrift. Hvilke teknologivalg du må gjøre på kort og lang sikt, samt innføring av verktøy og metode som forbedrer virksomhetens virksomhetsstyring er våre viktigste fokusområder

Strategi, teknologivalg og handlingsplan:

 

Halvparten av alle IT prosjekter feiler. Hvorfor?

Det er ikke nødvendigvis at prosjektet feiler som gjør det til en fiasko, men at du har startet feil prosjekt. Så mye som 90% av alle endringsprosjekter i Norge mangler en kobling til bedriftens mål. Alle arbeidsprosesser i bedriften vil digitaliseres, derfor må du ha en plan.  

 

Snakk med en spesialist innen strategi og teknologivalg