IT Forvaltning

Som IT ansvarlig ønsker du bare at ting skal fungere. Som strøm i veggen. På samme tid ønsker du handlefrihet og tid til å kunne utforske teknologier og løsninger som gir fornøyde ansatte og bedriften presterer bedre.

Adaptiva IT Forvaltning gir deg begge deler. Vi sørger for at IT fungerer og frigjør tid slik at du kan sørge for kontinuerlige forbedringer.

Vårt mål er å gi kundene fleksibilitet til å prøve og velge ulike teknologier og kapasitet til å fornye seg. Vi dikterer ikke hvilke teknologivalg som vi krever, men kommer med forslag ut ifra Beste Praksis og hva vi vet fungerer hos andre kunder. Om du har egne servere, skal flytte ut tjenester til skyen, eller benytter en hosting partner har ingenting å si for oss. Vi tar totalansvar for din IT slik at du kan fokusere på det viktigste - hvordan forbedre IT støtten for de ansatte.

Produktpakker:

Dere får en Dedikert personell Technical Account Manager som bistår med å prioritere og forvalter tjenesterIT-investeringene, leverandører og utstyr., Vi tar ansvar for at virksomhetens IT-behov blir fulgt opp, at IT-løsningene virker som de skal, og at ansatte har tilgang på dyktige teknikere som raskt løser feil, og bistår med å løse små og store utfordringersamt sikre tilgang til spesialkompetanse etter behov. 

Vår tjeneste Managed Backup (lokale data og fra skyløsninger) sørger for at sikkerhetskopien virker når du trenger den. Hver dag sjekker vi manuelt status på sikkerhetskopieringen av virksomhetens data, og vi foretar regelmessige gjenopprettingstester for å være helt sikre på at dine data er sikret.

Preventivt vedlikehold utføres på servere og nettverksutstyr av våre kvalifiserte teknikere. Vår forvaltningsavdeling monitorerer utstyret, og gjennomfører øyeblikkelige tiltak om det oppstår hendelser som kan forstyrre IT-tjenestene. Vi anbefaler tiltak for å sikre ytelse og pålitelighet.