Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert

Med sertifiseringen Microsoft 365 Certified Enterprise Administrator Expert har du dokumentert kompetanse på at du kan evaluere, planlegge, migrere og administrere Microsoft 365 tjenester på ekspertnivå.

 

Krav for å bli Enterprise Administrator Expert:

For å oppnå sertifiseringen Enterprise Administrator Expert må du ha en av de nye M365 Workload sertifiseringene på plass, eller MCSE Productivity sertifiseringen:

 I tillegg til å inneha en av sertifiseringene listet ovenfor, må du bestå to obligatoriske tester: 

Eksamen nr 1:

Eksamen MS-100: Microsoft 365 Identity and Services

Anbefalte kurs som forberedelse
MS-100: Microsoft 365 Identity and Services eller 
Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert - Boot Camp (MS-100+MS-101)

Eksamen nr 2:

Eksamen MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security

Anbefalte kurs som forberedelse:
MS-101: Microsoft 365 Mobility and Security eller 
Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert - Boot Camp (MS-100+MS-101)