Modern Desktop Administrator Associate

Modern Desktop Administrator Associate sertifiseringen dokumenterer at du innehar kompetansen for å kunne rulle ut Windows 10 og implementere moderne desktop løsninger som gir økt produktivitet og forbedrede brukeropplevelser.

 

For å bli Modern Desktop Administrator må du bestå to obligatoriske tester:

 

OBS! Har du allerede bestått eksamen 70-698: Installing and Configuring Windows 10, trenger du kun å ta eksamen MD-101 for å oppnå sertifiseringen..

Eksamen nr 1:

Eksamen MD-100: Windows 10

Anbefalte kurs som forberedelse
MD-100: Windows 10 
MCA: Microsoft 365 Modern Desktop Administrator Associate - Boot Camp

Eksamen nr 2:

Eksamen MD-101: Managing Modern Desktops

Anbefalte kurs som forberedelse:
MD-101: Managing Modern Desktops 
MCA: Microsoft 365 Modern Desktop Administrator Associate - Boot Camp

Neste steg: Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert

Med Modern Desktop Administrator Associate sertifiseringen i boks, kan du gå videre til neste sertifiseringsnivå som er Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert