MCA - Microsoft Certified Associate

Med en MCSA sertifisering beviser du at du har de tekniske grunnferdighetene som kreves innen den gitte teknologien. Med MCSA sertifiseringen i boks kan du gå videre mot MCSE-sertifisering.

Microsofts MCSA sertifiseringer stiller krav til både bredde- og dybde-kunnskap, og fokuserer på løsninger og Cloud kompetanse. Med en MCSA sertifisering vil du derfor bevise at du er oppdatert på det aller nyeste innen teknologi!

 

MCSA Azure administrator    MCSA Office 365    

MCSA WINDOWS SERVER 2016    MCSA Windows 10

MCSA BI REPORTING