Workshop Prosjekteier med klare målbareleveranser

Dette er en interaktiv Workshop som tar for seg Prosjekteierrollen

På slutten av denne workshopen vil du:

  • Forstå ansvaret i en projekteierrolle i henhold til PRINCE2
  • Forstå forskjellen mellom ”Ansvarlig for å gjøre” og ”100% ansvarlig for målbare resultater”
  • Ability to transform the Project Owner responsibilities to clear measurable deliverables

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Målgruppe:

Dette kurset er for ledere som kjenner godt til PRINCE2 metodikken og som ønsker at bedriften skal levere best mulige prosjekter med de best mulige resultatene.

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Instruktør på kurset: Brendan Martin

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor.
Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

  • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
  • Forenkling (Arbeidsmetoder)
  • Fokus på smidige metoder (Læring)
  • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
  • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)

Other relevant courses

19. August
3 days
Classroom Startgaranti
22. August
2 days
Classroom Startgaranti
12. August
3 days
Classroom Startgaranti
5. August
3 days
Classroom Startgaranti