Workshop MoP - MSP - PRINCE2

Det grunnleggende og hvordan det er koblet sammen. Dette er en interaktiv Workshop som gjennomgår basisen i Prosjektledermetodikken PRINCE2, Programledermetodikken MSP og Porteføljestyringsmetodikken MOP.

På slutten av denne workshopen vil du:

  • Forstå hvordan du knytter prosjektene til strategiske mål
  • Forstå hvordan du bruker escalation management på tvers av prosjekter og programmer
  • Kunne visualisere hvordan PRINCE2 - MSP - MoP er koblet sammen gjennom endringsinitiativer

Kurset tilbys som en bedriftsintern workshop og kan ta opp til 20 personer. Kurset kan om ønskelig skreddersys. 

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Målgruppe:

Dette kurset er for ledere som som ønsker at bedriften skal levere best mulige prosjekter og program med de best mulige resultatene.

Krav:

Det er ingen krav til dette kurset

Instruktør på kurset: Brendan Martin

Brendan Martin har holdt mange workshops i offentlig og så vel som i privat sektor.
Han er ettertraktet både som konsulent, coach og instruktør. Brendan sine workshops kjennetegnes av:

  • 100% ansvar for målbare leveranser (Rollene)
  • Forenkling (Arbeidsmetoder)
  • Fokus på smidige metoder (Læring)
  • ”Start with the end in mind” (Hva vil vi oppnå?)
  • Bli 100% ferdig med ting (Kanban)

Other relevant courses

4. July
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
11. August
2 days
Classroom Virtual
5. September
3 days
Classroom Virtual
29. August
3 days
Classroom Virtual Guaranteed to run