Word: Utvikling av maler og makroer (VBA)

Ved hjelp av maler, makroer og egentilpassede verktøylinjer i Word kan dokumenter produseres mer effektivt! Dessuten er det lettere å få enhetlig utseende på samme type dokument fra gang til gang.

Målgruppe:

Word-brukere som er fortrolige med bruken av Word. 

Forkunnskaper:

Windows/Word (videregående). NB! Det kreves ikke forkunnskaper innen Visual Basic for Applications (VBA). 

Innhold:

  • Generelt om maler: Hva er forskjellen på et dokument og en mal? / Ferdige maler og veivisere i Word / Organisering av maler / Egendefinerte maler i Word / Formateringsteknikker og funksjonalitet (bl.a felt og autotekster) i maler.
  • Skjemaer: Hva er et skjema? / Hvordan lage og bruke skjemaer?
  • Makroer: Hva er en makro? / Egendefinerte makroer kontra innebygde kommandoer / Redigering av makroer (VisualBasic-kode) / Bruk av inputbokser og dialogbokser / Tilpassede verktøylinjer og menyer med makroer. 

Other relevant courses