Word Grunnkurs

Kurset kjøres på siste versjon av programmet. Gi oss beskjed dersom du bruker en annen versjon. Tekstbehandling er sentralt i alt kontorarbeid, og dermed også innen informasjonsbehandling. Våre grunnkurs har som mål å danne en basis av grunnleggende kunnskaper samt å gi forståelse for hvordan man jobber med programmet på en effektiv måte. Når grunnarbeidet er gjort skikkelig, vil det senere være enkelt å endre på oppsett, innhold og presentasjon av teksten.

Målgruppe:

Kurset passer for deg som jobber med PC og ønsker en basis av grunnleggende kunnskaper i Word, samt en forståelse for hvordan man jobber med Word på en effektiv måte. 

Forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i Windows. 

Innhold:

Bli kjent med Word:

 • Oppstart
 • Åpning
 • Visninger
 • Navigering
 • Nye dokumenter
 • Innskriving
 • Lagring
 • Lukking

Redigering:

 • Merking
 • Sletting og erstatting
 • Symboler og spesialtegn
 • Angremulighete
 • Sammenslåing og deling av avsnitt
 • Flytting og kopiering
 • Søking og erstatting

Formatering:

 • Hva er formatering?
 • Tegnformatering
 • Avsnittsformatering
 • Justering
 • Innrykk
 • Punktlister og nummererte lister
 • Kopiering av format
 • Stiler

Sideformatering:

 • Inndelinger
 • Marger
 • Papirretning og størrelse
 • Topptekst og bunntekst
 • Sidetall og dokumentinformasjon
 • Forsider og tomme sider
 • Hardt sideskift
 • Dokumenttema

Språkverktøy:

 • Autokorrektur
 • Byggeblokker
 • Stave- og grammatikkontroll
 • Orddeling
 • Dato og klokkeslett

Utskrift:

 • Utskriftsformat
 • Forhåndsvisning
 • Utskrift

Tabeller:

 • Utforming av tabeller
 • Merking
 • Innsetting og sletting
 • Flytting og kopiering
 • Tabellstiler
 • Radhøyde og kolonnebredde
 • Justering
 • Kantlinjer og skyggelegging

Bilder og objekter:

 • Bruk av bilder
 • Utklipp og bildefiler
 • Tekstbryting og plassering
 • Fletting
 • Utskriftsfletting
 • Hoveddokument
 • Datakilde
 • Innsetting av flettefelt

Other relevant courses