Vanskelige samtaler

Vanskelige samtaler kan bli gode og konstruktive. Her lærer du hvordan du kan gjennomføre en slik samtale på din måte, få frem budskapet klart og møte den reaksjonen som kommer på en god og konstruktiv måte. Vi tilpasser kurset etter de områdene kursdeltakerne mener er viktig å ta opp.

Målgruppe:

De som holder medarbeidersamtaler, ønsker å kunne gi gode og konstruktive tilbakemeldinger og de som skal gå til oppsigelser.

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset 

Innhold:

  • Deltakerne vil få verktøy og trening i å ta vanskelige samtaler.
  • De vil kjenne reaksjonskurven og de forskjellige fasene samt hvordan opptre i samband med disse.
  • Hvordan være oppriktig og ærlig når du skal fremføre et vanskelig budskap
  • Vite hvordan takle sinne og sorg
  • Lære hvordan ta vare på seg selv i det man opplever vanskelig

Etter endt kurs vil du ha lært om:

  • Å gjennomføre vanskelige samtaler på en ryddig og ordentlig måte
  • Hvordan lage en struktur for slike samtaler
  • Hvordan ha egen ro og trygghet i vanskelige omgivelser
  • Takle andres reaksjoner
Kursmateriell: 

Oppsummeringshefte vil ble utdelt på kurset.
Kurset bygger på kognitiv psykologi, coachende væresett, forskning og neuroscience.