Utnytt mulighetene med Outlook

Kurset kjøres på nyeste versjon av programmet, men kan tilrettelegges bruken av tidligere versjoner. Outlook er vårt viktigste elektroniske arbeidsverktøy! Programmet enkelt å administrere, og det har en kraftfull visning der e-post som har gått frem og tilbake kan vises som samtaler (tråder). Lær deg å utnytte potensialet i den nye versjonen, slik at du mer effektivt håndterer epost og planlegging og oppfølging av oppgaver, samtidig som du får bedre oversikt! Lær også snarveiene, teknikkene og tilpasningene som gir deg bedre arbeidsflyt og sparer deg for tid!

Målgruppe:

Outlook-brukere

Forkunnskaper:

Grunnleggende kunnskaper i Windows og Outlook.

Innhold:

Epost

 • Snarveier for å skrive nye meldinger
 • Hyperkoblinger i meldinger
 • Sette opp og bruke signaturer
 • Bruk av svarknapper (standard og egendefinerte)
 • Automatisk videresending av svar på epost til andre
 • Utsette/avgrense levering til bestemt tidspunkt
 • Sende melding på nytt
 • Sortering og gjenfinning av epost
 • Bruke og tilpasse epost-visningene
 • Automatisk og manuell lagring av epost
 • Merke epost for oppfølging
 • Effektiv opprydding i innboksen og andre epost-mapper 

 Kalender

 • Snarveier for å opprette nye avtaler
 • Opprette ulike typer avtaler (tidsbegrensede, heldags, regelmessige)
 • Kategorisere avtaler
 • Koble kontakter og filer til avtaler
 • Organisere/gjenfinne avtaler
 • Sende avtaler til andre
 • Bruke og tilpasse de ulike kalender-visningene
 • Vise flere kalendere samtidig 

 Oppgaver

 • Snarveier for å opprette nye oppgaver
 • Spesifisere og følge opp oppgaver
 • Koble kontakter og filer til oppgaver
 • Tilordne oppgaver til andre
 • Sende statusrapport for oppgaver
 • Bruke og tilpasse de ulike oppgave-visningene for bedre oversikt og oppfølging 

 Kontakter

 • Snarveier for å opprette nye kontakter
 • Opprette distribusjonslister (grupper)
 • Koble filer til kontakter
 • Vise aktiviteter for kontakter
 • Sende kontakter til andre
 • Sortering og gjenfinning av kontakter
 • Bruke og tilpasse de ulike kontakt-visningene  

 Andre forhold som forbedrer arbeidsflyten

 • Endre standardalternativer/egenskaper for epost, kalender, oppgaver og kontakter
 • Bruke og tilpasse båndet og verktøylinjen
 • Sortering og filtrering i visninger
 • Bruk av søkefunksjonen
 • Sette opp lagringsfiler (PST-filer)
 • Autokorrektur 

Other relevant courses