Utnytt Microsoft Excel i Prosjektarbeid

Lær hvordan du kan utnytte Excel som et støtteverktøy i forbindelse med prosjekter.

I dette kurset ligger hovedfokus på følgende områder:

 • Grunnleggende forståelse for prosjektstyring med MS Excel som støtteverktøy
 • Prosjektstyring basert på prinsipper fra PMI (Project Management Institute)
 • Avansert bruk av Excel med lister, filtrering, validering, disposisjon og betinget formatering
 • Bruk av hyperkoblinger og integrasjon med andre programmer

Kurset er rettet mot Excel Excel 2013/2016 

Målgruppe:

Prosjektledere, linjeledere, prosjektdeltakere, prosjektadministratorer og -sekretærer. 

Forkunnskaper:

Microsoft Windows og Office. Grunnleggende kunnskap om MS Excel. 

Innhold:

  • Om prosjektstyring og bruk av IT-systemer
  • Introduksjon av Glasspapers Prosjektveiviser
  • Administrativ bruk av Excel
  • Lister og tabeller, Validering, Disposisjon, Avansert formatering, Filtrering og frysing av celler, Betinget formatering og gantt-diagrammer, Bruk av hyperkoblinger, Bruk av grafikk
  • Initiering av prosjekter
  • Excel som informasjonsinnsamler og beslutningsstøtte
  • Planlegging: WBS og definering av scope (omfang), Ressurs- og tidsplanlegging, Risikoplanlegging, Kvalitetsplanlegging, Interessenthåndtering og kommunikasjonsplanlegging, Økonomiplanlegging og budsjettering
  • Oppfølging og rapportering: Betinget formatering og trafikklys-systemer, Økonomioppfølging, Endringshåndtering, Problemsporing (Issue Tracking)
  • Avslutning av prosjekter & bruk av Excel som støtte for evaluering

Other relevant courses

7. October
2 days
Classroom Startup guarantee
9. October
2 days
Classroom Startup guarantee
23. September
2 days
Classroom Startup guarantee
23. September
2 days
Classroom Startup guarantee