Superbruker MS365 – alltid oppdatert

I «gamle dager» fikk vi oppdateringer fra Microsoft ca hvert tredje år ved lansering av ny Office-pakke. Nå kommer det hyppige oppdateringer, gjerne ukentlig. Noen oppdateringer gir ny funksjonalitet og brukeropplevelse, andre merker vi knapt. Men alle er steg på en langsiktig plan som gradvis påvirker hvordan vi arbeider og samhandler.

Våre instruktører lærer opp Microsofts kunder og partnere, og er alltid i forkant av disse oppdateringene. De tester hva de har å si for beste praksis og har samtidig et godt bilde av hvilke endringer som er ventet i tiden fremover. 

Denne kunnskapen og forståelsen kan dere enkelt få tilgang til gjennom månedlige seanser. Agenda har som regel 2 hovedpunkter: 

  • Presentasjon av nyheter og tanker/anbefalinger om hvordan utnytte disse 
  • Spørsmål/svar og erfaringsutveksling siden sist 

Vi anbefaler at dere samler en gruppe med spesielt interesserte brukere og noen fra IT. Vår erfaring er at denne gruppen kan gi en fremdrift for hele organisasjonen, og sikre maksimal utnyttelse av verktøyene dere allerede betaler lisens for. 

Er det ønskelig å gi gruppen et større kompetanseløft (før eller underveis) har vi også et kurs vi gjerne tilpasser innhold og omfang slik at det passer dere. Det tar utgangspunkt i; Microsoft 365 Week – kunnskapen du trenger for å lykkes med skytjenester

Other relevant courses

15. June
2 days
Classroom Virtual
17. June
1 days
Classroom Virtual