SharePoint week for redaktører (kurspakke)

I løpet av tre komprimerte og intensive kurs over 5 arbeidsdager tar vi deg gjennom alt det nye og fantastiske med SharePoint, slik at du kan lage effektive og brukervennlige løsninger i SharePoint 2013, SharePoint 2016 og SharePoint i Office 365. Vi går også grundig gjennom hvordan SharePoint spiller sammen med øvrige tjenester i Office 365 som Teams, Groups og Yammer.  

C2C-kursbanner.png

Målgruppe

Kurset retter seg mot deg som jobber med internkommunikasjon og samarbeidsløsninger i virksomheten. Det passer særlig godt for den som har ansvar for intranett og dokumentorganisering, men også for den som administrerer SharePoint eller Office 365.  

Kurset passer både for dem som arbeider med SharePoint koblet til Office 365 (SharePoint Online) og dem som bruker enkeltstående SharePoint-installasjon 

Forkunnskaper

Grunnleggende forståelse for hva Sharepoint er og hensikten med produktet. Det vil være en fordel med noe praktisk erfaring med SharePoint, men intet krav. 
Dersom du innehar kunnskapene som tilegnes på dag 1, kan du starte kurset på dag 2 med SharePoint for redaktører del 1 - lag gode og brukervennlige løsninger. 

SharePoint week består av tre kurs- Disse kursene kan også tas enkeltvis - men pass på forkunnskapskravene! 
Ved å bestille alle 3 kursene samtidig får du også en bedre pris (nesten 25% rabatt). 

Innhold:

Dag 1: Gevinster og muligheter i SharePoint 

I den første dagen får du en oversikt over SharePoint og hvordan dette spiller sammen med andre tjenester som OneDrive, Teams, Groups og Yammer. Du vil se at nye SharePoint kan være et enkelt og engasjerende verktøy for deling av kunnskap og informasjon.  

Du får utforske SharePoint i et ferdig oppsatt demomiljø og erfare hvordan ulike SharePoint-løsninger kan bringe samarbeid, internkommunikasjon, beslutningsstøtte og prosessforbedring til et nytt nivå i din virksomhet. 

Dag 2 og 3: SharePoint for redaktører del 1 - lag gode og brukervennlige løsninger 

I løpet av disse to dagene får du grundig innføring i ulike SharePoint områdetyperVi går gjennom de ulike byggesteinene i SharePoint og du lærer hvordan du kan strukturere en portal og enkeltstående områder med rettigheter, arbeidsflyter, dokumenthåndtering, redigering av innhold og lister. Du får en god innføring i forskjellen mellom moderne og klassisk SharePoint og  blir i stand til å sette opp brukervennlige sider med nyttige  inndelinger og webdeler 

Lær mer om hvordan du kan styre dokumenter med hjelp av innholdstyper, mapper, kolonner og metadata. Du får en god innføring i suksesskriterier ved bruk og innføring av SharePoint.

Dag 4 og 5: SharePoint for redaktører del 2 - lag gode og brukervennlige løsninger 
Disse to dagene fokuserer vi på prosesser, automatisering og sammenkobling av tjenester med hjelp av Power Apps, Flow og Classic Workflows. Du får også en grundige innføring i tilpasning av hele SharePoint-miljøet, samt hjelp til å komme i gang med enkel bruk av SharePoint Designer og PowerShell.

Other relevant courses

18. October
1 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
19. October
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
21. October
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run