Selvutvikling – kunsten å lede seg selv

En av de viktigste forutsetninger for personlig utvikling er å se sammenhengen mellom egen innsats og resultater. Dette betyr i praksis at man ser seg selv som ansvarlig for sin egen fremgang i livet. Det viser seg at de som lykkes over tid som oftest har et indrestyrt attribusjonsmønster. Man legger ikke skylden på dårlige prestasjoner utenfor for egen kontroll - som andres feil, uflaks, manglende evner, skjebnestyrt, dårlig støtte fra andre med mer. Et indre styrt tankemønster styrker ikke bare selvtilliten, men også motivasjonen for å utvikle seg. Det er mulig å lykkes – det handler egen vilje og innsats.

Kurset tar for seg hvordan man kan utvikle nye og mer utviklende tankemønstre – instruere deg selv til å tenke på annerledes og på mer prestasjonsfremmende måter. Du lærer hvordan du kan føre en mer positiv indre dialog og få et mer positivt syn på deg selv og dine egne muligheter for utvikling. Kurset inkluderer tilbakemelding på MAP personlighetstest som et utgangspunkt for å styrke egen selvinnsikt. Innsikt om seg selv er et nyttig utgangspunkt for selvutvikling.

Målet for dette kurset er at deltagerne:

  • Styrker selvinnsikten.
  •  «Fjerner» selvbegrensende overbevisninger.
  • Lærer seg teknikker for å overvinne frykten for å mislykkes.
  • Lærer hvordan man kan styrke egen selvtillit.
  • Får innsikt i hvordan man setter seg fornuftige mål og gode handlingsplaner.
  • Utvikler holdninger og mindset som samsvarer med prestasjonsutvikling i organisasjoner.
  • Lærer seg å drive selvinstruksjon og selvhjelp til bedre tankemønstre.
  • Blir flinkere til å få mest mulig hjelp av andre.

Målgruppe:

Alle ledere som ønsker å utvikle seg selv.

Dette får du med deg:

  1. Deltagerne tar en MAP personlighetstest (big five) i forkant av kurset, og får utdelt en rapport på egen profil.
  2. Maler for individuelle utviklingsplaner.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom