PowerQuery

Datainnsamling har i alle år vært utfordrende i og med at bakenforliggende kilder med tilhørende formater og struktur ikke har vært helt kompatible med rapporteringsverktøy. Gjennomgang av Microsoft Excel Power Query på dette kurset vil sette deg i stand til å håndtere enhver datakilde i et strukturert og rapportvennlig format.

Etter kurset kan du: 
Håndtere Microsoft Excel Power Query på et avansert nivå hvor du vil kunne strukturere alle bedriftens forretningsdata enten kilden er intern eller ekstern. 

Målgruppe:

Alle brukere som skal trekke ut forretningsdata fra et varierende kildegrunnlag, internt så vel som eksternt, til bruk i «Power verktøyene» til Microsoft for avansert datamodellering og visualisering. 

Forkunnskaper:

På grunn av programmets egenart er det ikke påkrevd med spesifikk forhåndskunnskap, da dette kurset gjennomgår relevante nivåer fra grunnleggende til avansert. 

Innhold:

 • Beskrivelse av teknologi, bruksområde og versjonshåndtering
 • Gjennomgang av ulike kildeelementer som skal importeres
 • Foretrukne applikasjonsinnstillinger for optimal bruk
 • Koble til et stort utvalg av kilder med utgangspunkt i:
  • Strukturerte data
  • Meget ustrukturerte data
  • Data under løpende endring
 • Datavask og strukturering med utgangspunkt i beskrivelsen ovenfor
 • Introduksjon av «Advanced editor» (programmering, se punkt nedenfor)
 • Kolonne og rad behandling
 • Definere generelle- og spesielle datatyper
 • Håndtering av «error og duplicates»
 • Teknikker for avansert «column split»
 • Aggreger data i grupper (Group)
 • Kombiner (merge queries/append queries) flere spørringer til et «master output»
 • Reorganiser kobling ved endring av kildeformat og lokasjon
 • Egendefinerte kolonner med sammenføyning og formler
 • Gjennomgående navnepolitikk «fra query til output»
 • Omforme datasettet til riktig struktur (form)
 • Sikker håndtering av feil som oppstår etter utrulling av modell
 • Teknikk for å ekspandere- og aggregere kolonnestrukturer
 • Gjenbruk av kilde, tabell, kolonne og rad elementer
 • Dataindeksering
 • Synkronisering av data fra offentlige kilder:
  • Enkeltstående kilder
  • Flette flere registre sammen
  • Generere nye tabeller av overnevnte
  • Koble sammen interne og eksterne data
 • Koding ved hjelp av «Advanced editor»
 • Rute data til tabell og eller datamodell
 • Oppdatering av data (scheduling)
 • Samspillet mellom datamodell og Power Query
 • Endring i datamodellen på alle nivå ved hjelp av Query

Other relevant courses