MS Visio: Visualisering og dokumentasjon

Etter 2 kursdager kan du bruke Visio PRO i Office 365 for å lage avanserte flytskjema og datamodeller for databaser, samt visualisere forretningslogikk. Du lærer å lage blokkdiagram og dokumentere databaser, websider, nettverk, organisasjonsskjema og objektrelasjoner.

Kurset passer også dersom du benytter tidligere versjoner av Visio. 

Målgruppe:

Kurset retter seg mot beslutningstagere, webansvarlige, prosjektledere, utviklere, nettverksadministratorer og andre som behøver å visualisere og dokumentere sitt arbeid. På kurset jobber vi med Microsoft Visio Pro i Office 365.

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset bør ha erfaring med Microsoft Office programmer.

Innhold:

 • Visio – gevinster og bruksområder
 • Oversikt over nyheter i Visio PRO Office 365
 • Visios fundament
 • Former og stensiler
 • Tegneteknikk
 • Linjaler og rutenett
 • Lage tegninger og stensiler
 • Former
 • Teksthåndtering
 • Utskrifter
 • Koblinger til Office 365
 • Organisasjonsskjema
 • Dokumentere databaser
 • Lage skjema over websider
 • Lage nettverksskjema

Other relevant courses

6. February
2 days
Classroom Virtual
13. February
2 days
Classroom