MS Project: Planlegging og oppfølging av prosjekter

Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kurset lærer deg å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett. Du kan opprette, oppdatere og gjøre enkel oppfølging i et prosjekt. Vi går igjennom hvordan du, både grafisk og i tekst, ser effekten av forandringer i prosjekt og hvordan du kan skrive ut dine prosjektplaner.

C2C-kursbanner.png

Målgruppe:

Dette kurset er for alle som ønsker å benytte MS Project på en optimal måte i sine prosjekter. 

Forkunnskaper:

Deltagere på dette kurset bør ha erfaring med bruk av Excel eller Access, samt grunnleggende kunnskap om prosjektlederens rolle. 

Innhold:

 • Prosjektterminologi
 • Arbeidsmåte
 • Angi aktiviteter
 • Dele opp aktiviteter i ulike faser (opprette Work Breakdown Structure)
 • Angi milepæler i prosjektet
 • Simulere forandringer i prosjektstart/prosjektavslutning
 • Lage sammenheng mellom aktiviteter
 • Grunnleggende ressursplanlegging
 • Budsjettering av prosjekt
 • Prosjektoppfølging
 • Sammenligning mellom opprinnelig plan og virkelig utfall
 • Skrive ut ferdige rapporter
 • Tilpasse Gantt-diagram
 • Arbeide med ulike tidsenheter
 • Arbeide med tidsfrister og betingelsesdatoer
 • Arbeide med ressursers ulike arbeidstid
 • Skjemalegging av repeterende aktiviteter
 • Andre tilpasninger og kobling mot andre programmer

Other relevant courses