Konkurransekraft 2021

Fra tid til annen er det fornuftig å ha en gjennomgang av hele organisasjonen for å se om den er optimalt rustet for å møte morgendagens konkurranse. I en slik gjennomgang er man ute etter å sikre mest mulig effektive arbeidsprosesser, lavest mulig kostnader og høyest mulig kvalitet i arbeidsutførelsen.

I de fleste organisasjoner har man lettere for å legge til nye oppgaver og rekruttere inn nye personer ved ulike behov enn man har for å kutte ut oppgaver som ikke lenger er tilstrekkelig verdiskapende. I kampen mot økte kostnader må man lete etter muligheter for mer effektive arbeidsprosesser samt hindre dobbeltroller og dobbeltarbeid. Man kan også redusere bruk av konsulenter, se etter muligheter for automatisering av arbeidsprosesser og- eller bruk av ny teknologi, «outsourcing» eller «offshoring» av mindre forretningskritiske roller, samt lete etter potensial for «rightsizing».

Målet for dette kurset er at deltagerne:

  • Får en god metodikk for å definere kritisk kompetanse for organisasjonen i fremtiden.
  • Klarer på en systematisk måte å evaluere strategisk viktige oppgaver for selskapet vurdert opp mot kostnadseffektivitet og demonstrert kompetanse i organisasjonen.
  • Klarer å definere behovet og potensiale for «rightsizing» i en organisasjon.
  • Tilegner seg en metodikk for å etablere en mer effektiv organisasjon med kompetansekrav tilpasset fremtiden
  • Kan løse overtallighet inklusive kriterier for seleksjon og behandling av mennesker på overtallighetsliste.

Målgruppe:

Kurset egner seg for ledere på høyere nivåer som står overfor reorganisering og omfattende kostnadskutt. Det er også egnet for HR direktører eller CFO stillinger med prosjektansvar rettet mot å styrke konkurransekraft i organisasjonen.

Dette får du med deg:

  1. Matrise for vurdering av strategiske kapabiliteter i en organisasjon eller selskap.
  2. Matrise for å vurdere strategisk viktig kompetanse i selskapet målt opp mot demonstrert kompetanse og kostnadseffektivitet.
  3. All type av standardbrev i forbindelse med reorganisering og nedbemanning.

Kurset tilbys også som en bedriftsintern workshop. Kurset kan om ønskelig skreddersys.

 

Instruktør: Olav Haraldseid

Olav har bakgrunn som HR direktør i store norske konsern som Equinor ASA, NorgesGruppen ASA, Circle K, og Apotek1. Han er en fremtredende talsmann for HR miljøet i Norge og har hovedfag i idrettspsykologi som utdannelsesbakgrunn. Han har også vært landslagstrener i bordtennis og opplæringssjef i ICA Norge AS.

Olav er en av landets fremste eksperter på endringsledelse og hvordan man kan bygge en kultur for gode prestasjoner over tid. Han har også vunnet HR Norges kompetansepris (for å forretningsorientere HR funksjonen), og vunnet annonsørforeningen pris som Norges beste foredragsholder.

https://www.olavharaldseid.no/

Other relevant courses

2 days
Classroom
1 days
Classroom
1 days
Classroom