ITIL® Lifecycle: Service Operation (SO)

Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL® Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Operation-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknikker innenfor Service Operation, men ikke detaljer innen de understøttende prosesser.

Beskrivelse:

Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. 

Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. 

Målgruppe:

Kurset retter seg mot:
 • Personer som har ITIL Foundation sertifisering og som ønsker å ta videregående ITIL sertifiseringer
 • Personer som har behov for en dypere forståelse for Service Operation stadiet av ITIL kjernesyklusen, og hvordan aktiviteter på dette stadiet kan iverksettes for å forbedre kvaliteten på IT tjenestene.
 • IT-teknikere som arbeider med eller er ny innen Service Operation, og som trenger forståelse for begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert
 • Typiske deltagere på dette kurset kan være IT-sjefer, CTOs, ledere, teamledere, IT arkitekter, virksomhetsutviklere, IT-konsulenter, IT revisjonsledere, IT-sikkerhetsledere og Service testledere som er involvert i drift, koordinasjon og integrasjon av de operasjonelle aktivitetene i livssyklusen.

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset må ha bestått ITIL Foundation eksamen, og du bør ha jobbet med ITIL eller lignende i to år. 

Innhold:

Deltagelse på dette kurset vil gi deg flg kompetanse:
 • Forstå Service Management i praksis og Service Operation prinsipper, hensikt og mål
 • Forstå hvordan alle Service Operation-prosessene samhandler med andre livssyklus prosesser
 • Sub-prosesser, aktiviteter, metoder og funksjoner som brukes i hver av Service Operation-prosessene
 • Roller og ansvar innenfor Service Operation, samt aktiviteter og funksjoner for å oppnå optimal drift
 • Hvordan man måler Service Operation ytelsen
 • Forstå teknologi og krav til implementering til støtte for Service Operation
 • Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risikoer forbundet med Service Operation

Agenda:

  1. Introduction and Service Operation as a practice
  2. Service Operation Principles
  3. Service Operation Processes
  1. Service Operation Processes
  2. Common Service Operation Activities
  3. Organizing Service Operation
  1. Organizing Service Operation
  2. Technology Considerations
  3. Implementation Considerations
  4. Challenges, Critical Success Factors and Risks
  5. Exam Preparation/Mock Exam
  6. Exam
 • NB! Deltaker må huske å ta med seg bevis for en bestått ITIL Foundation eksamen før den offisielle testen til dette kurset kan gjennomføres! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette. 

   

  • Eksamen består av 8 scenariobaserte multiple-choice spørsmål.
  • Hvert spørsmål vil ha 4 mulige svar - det beste svaret gir 5 poeng, det nest beste svaret gir 3 poeng, et svar gir 1 poeng (et dårlig valg), og helt feil svar gir 0 poeng.
  • Testen bestås om man oppnår 28 poeng av 40 mulige (70%). 
  • Ved bestått test opptjenes 3 poeng i poengsystemet for ITIL version 3. 
  • Testen gjennomføres på 90 minutter
  • Det tillates ikke hjelpemidler. 

Other relevant courses