ITIL® Lifecycle: Service Design (SD)

Dette er et av fem kurs innen ITIL® Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Design-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknikker innenfor Service Design, men ikke detaljer innen de understøttende prosesser.

Beskrivelse:

Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. 

Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. 

Målgruppe:

Kurset retter seg mot:
 • Personer som har ITIL Foundation sertifisering og som ønsker å ta videregående ITIL sertifiseringer
 • Personer som har behov for en dypere forståelse for Service Design stadiet av livssyklusen, og hvordan aktiviteter på dette stadiet kan iverksettes for å forbedre kvaliteten på IT tjenestene.
 • IT-teknikere som arbeider med eller er ny innen Service Design, og som trenger forståelse for begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i Service Design
 • Typiske deltagere på dette kurset kan være IT-sjefer, CTOs, ledere, teamledere, IT arkitekter, virksomhetsutviklere, IT-konsulenter, IT revisjonsledere, IT-sikkerhetsledere og Service testledere og andre som skal arbeide drift, koordinering og integrasjon av design aktiviteter i livssyklusen.

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset må ha gjennomført og bestått ITIL Foundation versjon 3, samt ha praktisk erfaring fra IT-virksomhet eller Service Management. 

Innhold:

Deltagelse på dette kurset vil gi deg flg kompetanse:
 • Forstå Service Management i praksis og Service Design prinsipper, hensikt og mål
 • Forstå hvordan alle Service Design-prosessene samhandler med andre livssyklus prosesser
 • De sub-prosesser, aktiviteter, metoder og funksjoner som brukes i hver av Service Design-prosessene
 • Roller og ansvar innenfor Service Design, samt aktiviteter og funksjoner for å oppnå optimal drift
 • Hvordan man måler Service Design ytelsen
 • Forstå teknologi og krav til implementering til støtte for Service Design
 • Utfordringene, kritiske suksessfaktorer og risikoer forbundet med Service Design

Agenda:

  1. Introduction to Service Design
  2. Service Design Principles
  3. Service Design Processes
  1. Service Design Processes
  2. Service Design Technology Related Activities
  1. Service Design Technology Related Activities
  2. Organizing for Service Design
  3. Consideration of technology
  4. Implementation and improvement of Service Design
  5. Exam Preparation / Mock Exam
  6. Exam
 • NB! Deltaker må huske å ta med seg bevis for en bestått ITIL Foundation eksamen før den offisielle testen til dette kurset kan gjennomføres! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette. 

   

  • Eksamen består av 8 scenariobaserte multiple-choice spørsmål.
  • Hvert spørsmål vil ha 4 mulige svar - det beste svaret gir 5 poeng, det nest beste svaret gir 3 poeng, et svar gir 1 poeng (et dårlig valg), og helt feil svar gir 0 poeng.
  • Testen bestås om man oppnår 28 poeng av 40 mulige (70%). 
  • Ved bestått test opptjenes 3 poeng i poengsystemet for ITIL version 3. 
  • Testen gjennomføres på 90 minutter
  • Det tillates ikke hjelpemidler. 

Other relevant courses