ITIL® Capability: Release, Control and Validation (RCV)

Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL. Kurset omfatter også Service Lifecycle, men kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Release, Control & Validation innen Service Lifecycle i ITIL.

Beskrivelse:

Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. 
Deltagerne får en ITIL Release, Control & Validation kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. 

Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. 

Målgruppe:

Dette 4-dagers-kurset retter seg mot IT-profesjonelle som behøver en dyp forståelse for prosesser, roller, funksjoner og aktiviteter relatert til Release, Control & Validation innen Service Lifecycle. 

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset må ha gjennomført og bestått ITIL Foundation versjon 3, samt ha praktisk erfaring fra IT-virksomhet eller Service Management.  • Kurset dekker følgende emner:
  1. Change Management
  2. Service Asset and Configuration Management
  3. Service Release and Deployment Management
  4. Service Validation and Testing
  5. Knowledge Management
  6. Service Evaluation
  7. Request Fulfillment
  8. Roles
  9. Technology
 • NB! Deltaker må huske å ta med seg bevis for en bestått ITIL Foundation eksamen før den offisielle testen til dette kurset kan gjennomføres! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette. 

  • Eksamen består av 8 scenariobaserte multiple-choice spørsmål.
  • Hvert spørsmål vil ha 4 mulige svar - det beste svaret gir 5 poeng, det nest beste svaret gir 3 poeng, et svar gir 1 poeng (et dårlig valg), og helt feil svar gir 0 poeng.
  • Testen bestås om man oppnår 28 poeng av 40 mulige (70%). 
  • Ved bestått test opptjenes 4 poeng i poengsystemet for ITIL version 3. 
  • Testen gjennomføres på 90 minutter
  • Det tillates ikke hjelpemidler. 

Other relevant courses