ITIL® Capability: Operational Support and Analysis (OSA)

Dette er et av 4 kurs innen Service Capability - en del av ITIL® Intermediate kvalifiseringen som bygger videre mot ITIL Expert. Kurset retter seg mot deg som er involvert i eller har ansvaret for en eller flere av prosessene i ITIL. Kurset omfatter også Service Lifecycle, men kursets målsetning er å gi dyptgående kunnskaper om prosessene, funksjonene, rollene og aktivitetene relatert til Operational Support og Analysis innen Service Lifecycle i ITIL.

Beskrivelse:

Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. 
Deltagerne får en ITIL V3 Operational Support & Analysis kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. 

Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. 

Målgruppe:

Dette 4-dagers-kurset retter seg mot IT-profesjonelle som behøver en dyp forståelse for prosesser, roller, funksjoner og aktiviteter relatert til Operational Support & Analysis innen Service Lifecycle. 

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset må ha gjennomført og bestått ITIL Foundation versjon 3, samt ha praktisk erfaring fra IT-virksomhet eller Service Management.  • Kurset dekker følgende emner:
  1. Event Management
  2. Service Desk
  3. Incident Management
  4. Problem Management
  5. Request Fulfillment
  6. Access Management
  7. Functions
  8. Technology
 • På kursets siste dag avholdes eksamen elektronisk NB! Deltaker må huske å ta med seg bevis for en bestått ITIL Foundation eksamen før den offisielle testen til dette kurset kan gjennomføres! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette.

  • Eksamen består av 8 scenariobaserte multiple-choice spørsmål.
  • Hvert spørsmål vil ha 4 mulige svar - det beste svaret gir 5 poeng, det nest beste svaret gir 3 poeng, et svar gir 1 poeng (et dårlig valg), og helt feil svar gir 0 poeng.
  • Testen bestås om man oppnår 28 poeng av 40 mulige (70%).
  • Ved bestått test opptjenes 4 poeng i poengsystemet for ITIL version 3.
  • Testen gjennomføres på 90 minutter, og det tillates ikke hjelpemidler.

Other relevant courses