ITIL® Practitioner

Der hvor ITIL Foundation fokuserer på hva og hvorfor fokuserer ITIL Practitioner på hvordan man implementerer ITIL rammeverket og tilpasser det i arbeidshverdagen. ITIL Practitioner gir en praktisk og strukturert veiledning til hvordan dette gjøres på best mulig måte.

Beskrivelse:

ITIL Practitioner dekker Continual Service Improvement (CSI) tilnærmingen i måten å strukturere eventuelle forbedringstiltak. 

ITIL Practitioner dekker også tre nøkkelområder som er avgjørende for at forbedringstiltakene skal lykkes:
 • Endringsledelse
 • Kommunikasjon
 • Måling og måleparameter
ITIL Practitioner gir veiledning etter 9 prinsipper: 

1. Fokus på verdi
2. Design for opplevelsen
3. Start der du er
4. Jobb helhetlig
5. Jobb iterativt
6. Observer direkte
7. Vær åpen
8. Samarbeid
9. Gjør det enkelt

Målgruppe:

Kurset passer for deg som har tatt ITIL Foundation og ønsker å omforme teoretisk kunnskap til praktisk kompetanse. 

Forkunnskaper:

Dette kurset krever at du har gjennomgått og bestått ITIL Foundation og at du har ITIL teorien friskt i minne. Noe selvstudie i forkant og under kurset må påberegnes. 

Innhold:

 • Kurset har et workshoppreg hvor hele ITIL Pracitioner innholdet gjennomgås ved hjelp av praktiske oppgaver og eksempler. 

  Kurset inkluderer: 

  • Nødvendig kursdokumentasjon (elektronisk format)
  • Manualen: ITIL Practitioner Guidance
  • Sertifiseringseksamen (som tas i etterkant endt kurs)
  • Inkludert i kursprisen er ITIL Practitioner eksamen, men på 2 dagers kurset tas denne i etterkant av kurset. Testen kan tas i et av våre testsenter eller som webeksamen hjemme.
  • Eksamen er scenariobasert støttet av en case-studie som tester deg i kunnskap og best mulig anvendelse av ITIL rammeverket på en praktisk måte.
  • For å ta eksamen må du ha gjennomgått og bestått ITIL Foundation eksamen.
  • Testen er en åpen bok eksamen med flersvars oppgaver basert på et senario og du har 1 time og 45 minutter til rådighet i tillegg til evt. ekstra tid.