ITIL® Managing Across the Lifecycle (MALC)

ITIL® Managing Across the Lifecycle (Malc) kurset er siste kurs og modul som kandidater må ta for å oppnå ITIL Expert sertifiseringen.
Kurset og testen kan bare gjennomføres dersom alle komponentene knyttet til denne kvalifiseringen er gjennomført. Det betyr at man har bestått videregående tester med til sammen minimum 17 credits (inkludert ITIL Foundation) fra de videregående kursene innen Lifecycle eller Capability.

Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. 
Deltagerne får en ITIL V3 Managing Across the Lifecycle kursbok som inneholder alt presentasjonsmateriale, kursnotater, case studie og prøveeksamener. 

Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. 

Målgruppe:

Kurset retter seg mot deg som skal ta ITIL Expert sertifiseringen, og som allerede har samlet opp 17 poeng fra Foundation og Lifecycle/Capability-nivå i ITIL versjon 3. 

Forkunnskaper:

Deltagere på dette kurset må ha 17 poeng fra sertifisering på Foundation og Lifecycle/Capability-nivå i ITIL versjon 3 og praktisk erfaring med IT Service Management. 

Kurset er krevende og består foruten kurset av en kompleks test siste dag på 120 minutter. Det anbefales at kandidater minimum gjennomfører 28 timer selvstudie til denne testen. Deltakere får en omfattende dokumentasjon, selvtester og annen forberedelser til testen under kurset.

 

 • Kurset består av følgende emner:
  1. Håndtere planlegging og implementasjon av IT Service Management
  2. Livssyklus posisjonering og overgang
  3. Hvordan oppnå forretningsverdi med mennesker, prosesser og funksjoner
  4. Utfordringer, kritiske suksessfaktorer og risiko med service management
  5. Risk Management
  6. Prosjektvurdering av livssyklusen
  7. Strategisk endringsledelse

   

 • Deltagere på dette kurset må ha 17 poeng fra sertifisering på Foundation og Lifecycle/Capability-nivå i ITIL versjon 3 og praktisk erfaring med IT Service Management. 

  • Eksamen består av 10 scenariobaserte multiple-choice spørsmål.
  • Testen bestås om man oppnår 35 poeng av 50 mulige (70%). 
  • Ved bestått test opptjenes 5 poeng i poengsystemet for ITIL version 3, og man oppnår tittelen ITIL Expert. 
  • Testen gjennomføres på 90 minutter
  • Det tillates ikke hjelpemidler. 

Other relevant courses