ITIL® Lifecycle: Service Strategy (SS)

Dette er et av fem kurs innen Service Lifecycle, og det retter seg mot deltagere som behøver kunnskaper om praksis og tilpasning innen ITIL® Service Lifecycle. Hovedfokuset ligger på ledelsesperspektivet for Service Management. Hvert kurs bygger på en av ITILs kjernebøker. Kurset gir deg en fordypning i begreper, prosesser, retningslinjer og metoder knyttet til Service Strategy-fasen. Kurset dekker styring og kontroll av aktiviteter og teknikker innenfor Service Strategy, men ikke detaljer innen de understøttende prosesser.

Beskrivelse:

Kurset har en interaktiv tilnærming med kombinasjon av undervisning, diskusjoner og casestudier for å gi deltagerne praktisk anvendbare kunnskaper som de kan begynne å bruke umiddelbart. En integrert casestudie gir deltakerne god forståelse for hvordan ITIL beste praksis kan brukes for å forbedre IT-ytelsen. Praktiske oppgaver blir brukt gjennom hele kurset for å forsterke læringsprosessen. Samtidig vil kurset legges opp slik at det forbereder deltagerne til eksamen som avholdes på kursets siste dag. 

Deltagerne vil få hjemmearbeid etter hver kursdag for å forberede seg til neste dag, så det bør påregnes kveldsarbeid og selvstudie mens kurset pågår. 

Målgruppe:

Kurset retter seg mot:
 • Personer som har ITIL Foundation sertifisering og som ønsker å ta videregående ITIL sertifiseringer
 • Personer som har behov for en dypere forståelse for Service Strategy stadiet av livssyklusen, og hvordan aktiviteter på dette stadiet kan iverksettes for å forbedre kvaliteten på IT tjenestene.
 • IT-teknikere som arbeider med strategisk planlegging, utførelse og kontroll og som ønsker forståelse for begreper, prosesser, funksjoner og aktiviteter som er involvert i Service Strategy
 • Typiske deltagere på dette kurset kan være IT-sjefer, CTOs, ledere, teamledere, IT arkitekter, virksomhetsutviklere, IT-konsulenter, IT revisjonsledere, IT-sikkerhetsledere og Service testledere og andre som skal arbeide med tjenestestrategier, definere tjenester og markeder, utføre strategiske analyer og drive strategien gjennom livssyklusen.

Forkunnskaper:

Deltagere på kurset må ha gjennomført og bestått ITIL Foundation versjon 3, samt ha praktisk erfaring fra IT-virksomhet eller Service Management. 

Innhold:

Deltagelse på dette kurset vil gi deg flg kompetanse:
 • Forstå Service Management i praksis og Service Strategi prinsipper, hensikt og mål
 • Forstå hvordan alle Service Strategi-prosessene samhandler med andre livssyklus prosesser
 • De aktiviteter, metoder og funksjoner som brukes i hver av Service Strategy-prosessene
 • Roller og ansvar innenfor Service Strategy, og aktiviteter og funksjoner for å oppnå optimal drift
 • Hvordan man måler Service Strategy ytelsen
 • Forstå teknologi og krav til implementering til støtte for Service Strategy
 • Utfordringene, kritiske suksessfaktorer og risikoer forbundet med Service Strategy

Agenda:

  1. Introduction & SS Principles
  2. Defining Services and Market Spaces
  3. Conducting Strategic Assessments
  1. Conducting Strategic Assessments
  2. Financial Management
  3. Service Portfolio Management
  4. Managing Demand
  1. Managing Demand
  2. Driving Strategy Through The Service Lifecycle
  3. Critical Success Factors and Risks
  4. Exam Preparation / Mock Exam
  5. Exam
 • NB! Deltaker må huske å ta med seg bevis for en bestått ITIL Foundation eksamen før den offisielle testen til dette kurset kan gjennomføres! Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål rundt dette. 

   

  • Eksamen består av 8 scenariobaserte multiple-choice spørsmål.
  • Hvert spørsmål vil ha 4 mulige svar - det beste svaret gir 5 poeng, det nest beste svaret gir 3 poeng, et svar gir 1 poeng (et dårlig valg), og helt feil svar gir 0 poeng.
  • Testen bestås om man oppnår 28 poeng av 40 mulige (70%). 
  • Ved bestått test opptjenes 3 poeng i poengsystemet for ITIL version 3. 
  • Testen gjennomføres på 90 minutter
  • Det tillates ikke hjelpemidler. 

Other relevant courses