IT for økonomi og ledere

Behovet for IT-kunnskap i økonomirollen blir større og større. Begrepet «nettsky» eller cloud kommer overalt, men hva kan du faktisk gjøre med det? Å be om IT-systemer og tjenester som støtter opp om økonomiprosessene krever IT-kompetanse på høyere nivå enn tidligere. Mulighetene til å jobbe mer effektivt er fristende samtidig som det å unngå fallgruver med feil systemvalg eller manglende knytning mellom IT og forretningsstrategi, kan være utfordrende.

Mulighetene som nye IT-løsninger (automatisering og skytjenester) gir deg blir større og større. Samtidig har språket IT må bruke for å forklare og beskrive dette ikke blitt noe enklere. Vi vil her prøve å gi deg basiskunnskap i begreper, infrastruktur, metoder og utfordringer IT bruker og møter, samt hvordan du må jobbe når det gjelder trender som digitalisering, big data og muligheter for økonomifaget.

Målgruppe:

Økonomipersonell som ønsker å få en oversikt over hvilke IT strategier og verktøy som kan støtte opp under bedriftens målsettinger.

Forkunnskaper:

Det er ingen absolutte krav til forkunnskaper, men det anbefales at man har noe erfaring med pc-bruk generelt, og MS Office pakken.

 • Gjennomgang av IT-begrep

  IT-løsninger og begreper kan virke komplekse, men alt er allikevel relativt logisk bygget opp. Vi begynner med det helt grunnleggende og bygger oss opp til hvordan IT-tjenester leveres og henger sammen i dag. Dette gjør vi med tegninger, forklaringer og eksempler. Vi går også gjennom hvordan IT tenker og hvilke utfordringer de har, slik at du får bedre bestiller-kompetanse når du skal be om IT-tjenester.

  1. Basis infrastruktur-begreper: Servere, tjenester, programmer. Måter å levere tjenester på.
  2. Data: SQL, flatfiler, XML, EDI, EHF, hva er de mest brukte forkortelsene, og hva gjør de?
  3. Tilpasninger: filer, programmering, scripting, webservices, filutveksling, importer. Integrasjoner. Hvor er tilpasninger mulig og hvilke begrensninger finnes.
  4. Hvordan jobber en IT-avdeling, livssyklus på tjenester, IT-tekniske utfordringer.
  5. Nye verktøy, PowerBI, ERP-systemer og rapportering. Hvordan er disse bygget opp, hvilke muligheter og begrensinger har man.

   

 • Trender, digitalisering og automatisering

  «Nettskyen er bare at det er noen andre som eier serveren» heter det, men hvilke fordeler og ulemper har nye måter å levere IT-tjenester på? Målet er for mange å automatisere og digitalisere prosesser, lavere feilrate og bedre støtte av forretningsprosesser. Hva må du i økonomirollen vite om og ta hensyn til? Hvordan må du vurdere nye tjenester og ringvirkninger av å innføre disse? Vi begynner med begrepsgjennomgang og ser videre på hvordan økonomirollen kan ta styringen i forvaltningen av dette.

  1. Nettsky og hvordan tjenester i det leveres, hva kan du koble på av egne tjenester og data?
  2. Begreper: IaaS, SaaS, Big data, hybride løsninger. AI-begrepet og hva som er praktisk mulig, automatisering og robotisering. Hva kan automatiseres og hvorfor, hvilke hensyn må du ta.
  3. Hvordan jobbe med digitalisering. Hva slags krav medfører det til ledelse, organisering og strategi. Forvaltning av digitaliserte tjenester, KPI-er. Sosiale medier, visualisering, kommunikasjon og dokumentasjon. Kompetansebehov blant ulike roller.
  4. Muligheter og utfordringer for bransjen. Kostnadseffektive løsninger, Lean og agile metoder sett opp mot tradisjonelle løsninger.
  5. Sikkerhet, regulatoriske krav og bransjenormer. Hva må du ta hensyn til?
  6. Hvordan går dagens økonomirolle over i forvaltning av informasjon? Hvilke roller og oppgaver vil dette medføre? Strategi- og prosesstøtte.

Other relevant courses

7. June
2 days
Classroom Virtual
15. June
2 days
Classroom Virtual Guaranteed to run
9. June
2 days
Classroom Virtual
13. June
2 days
Classroom Virtual