Gevinster og muligheter i SharePoint

Dette kurset passer for deg som trenger å bli kjent med mulighetene og få en innføring i bruk av SharePoint 2013, SharePoint 2016 og SharePoint i Office 365. Kurset danner et grunnlag for dem som skal videre på redaktørkurset: "Tilpasning og konfigurering av Kurset lærer deg å bruke SharePoint - både via nettleser og via Office-klienter.

Målgruppe:

Dette kurset retter seg mot alle som skal bruke eller tilpasse Sharepoint på regelmessig basis, samt beslutningstakere som skal bestemme hvordan SharePoint skal tas i bruk i en virksomhet. 

Forkunnskaper:

Grunnleggende forståelse av Office og nettlesere, men ingen eller liten erfaring med SharePoint. 

Innhold:

På dette kurset vil du lære å:

  • Forstå styrken i SharePoint som et samhandlingsverktøy
  • Kople deg til SharePoint fra nettleser og fra Office-klienter som Word, Outlook og Excel
  • Bruker SharePoint sammen med kommunikasjonsløsningen Microsoft Lync
  • Bruke menyer i SharePoint - både via nettleser og via Office-klienter
  • Arbeide med dokumenter i SharePoint fra nettleser og Officeklienter
  • Synkronisere dokumenter, oppgaver og kalendere mellom SharePoint og Office-klienter
  • Arbeide med ulike typer lister i SharePoint
  • Arbeide med samhandling i SharePoint - via My Profile og My Site
  • Foreta enkel brukeradministrering og arbeide med varslinger

Other relevant courses