Finansregnskapet med Excel

Dette er et Excel kurs tilpasset regnskapsførere. Kurset teller som obligatorisk etterutdanning for autoriserte regnskapsførere, 6 timer «finansregnskap».

Mål for kurset: Lære om finansregnskapet sett gjennom Excel 

Dette er et spennende kurs hvor en lærer å bruke Excel på en effektiv måte samtidig som en bruker finansregnskapet som problemstilling og ramme. 

Målgruppe:

Regnskapsførere (både autoriserte og ikke autoriserte) 

Forkunnskaper:

Du bør minimum ha grunnleggende Excel kunnskaper, samt at du er utdannet regnskapsfører 

Innhold:

Et overblikk over årsregnskapets formål, innhold og funksjon
 • Planlegge en modell i Excel
 • Hurtigtaster for navigering i en klients finansregnskap, navngiving av celler,
 • Autofyll for raskt å lage støttetabeller som brukes til uttrekk av relevant informasjon fra komplekse finansregnskap
 • Årsregnskapets formål og innhold
 • Regnskapsinformasjon – et grunnlag for beslutning
 • Lage formler – absolutt og relative referanser
 • 3 D modeller med menyer for navigering i store modeller, som gir en god oversikt for en klient
Balansen
 • Balansens fundament
 • Reallikning og balanselikningen
 • Realøkonomien og regnskapssystemet
 • Håndtering av modeller med flere ark
 • Konsolidering av data i Excel
Resultatregnskapet
 • Resultatregnskapets elementer
 • Årsregnskapets hovedproblem
 • Lage modell med bruk av Hva – Skjer – Hvis – Analyse. Dette skal brukes som beslutningsgrunnlag for klienten
 • Lage modell med økonomiske funksjoner (AVDRAG, RENTER, ANNUITET) for presise beregninger
 • Bruke resultater fra Hva – Skjer- Hvis analyser i nye analyser hvor en anvender oppslagsfunksjoner
 • Oppslagsfunksjoner (FINNRAD, FINNKOLONNE, SAMMENLIGNE; FORSKYVNING) for oppslag i kontoplaner og andre relevante tabeller
 • Fundamentet i resultatregnskapet – Periodisering av innekter og kostnader
 • Kongruensprinsippet – Sammenhengen mellom resultat og balanse
Etter kurset kan du 
Lage modeller i Excel som raskt gir deg et solid beslutningsgrunnlag. Dette vil gjøre at du lettere vil se relevante sammenhenger og trender i finansregnskapet, samt at du også får de siste faglige oppdateringene fra temaet finansregnskap. 

Om instruktøren Helge Klungland

Helge Klungland er en av Norges desidert beste instruktører innenfor sitt felt. Han har MBA-utdannelse fra Danmark og har jobbet med lønnsomhetsanalyser og utvikling av økonomiske modeller i Oljedirektoratet. Som instruktør er han anerkjent for sin faglige tyngde og evne til å inspirere sine kursdeltagere. Han har tidligere bl.a holdt bedriftsinternt Excel kurs hos VNG, BKK, Noraudit, Seadrill, National Oilwell, Aberdeen Property Investors, HP, Danica Pensjon og Lindorff.

Other relevant courses

7. October
2 days
Classroom Startup guarantee
9. October
2 days
Classroom Startup guarantee
23. September
2 days
Classroom Startup guarantee
23. September
2 days
Classroom Startup guarantee