Få Ting Gjort med M365

For noen år siden fikk vi mange av våre oppgaver gjennom en e-post, og Outlook hadde funksjonalitet som kunne gi oss full kontroll over alt vi skulle gjøre. Med M365 og Teams kommer nå større og mindre oppgaver fra mange andre “kilder”, og vi må tenke litt annerledes.

 • Opplever du at oppgaver kommer fra stadig flere hold? 
 • Det hender du glemmer å svare på en e-post eller chat? 
 • Du bruker irriterende lang tid på å finne igjen info? 
 • Skifter du ofte fokus? 
 • Innboksen er fortsatt uoversiktlig? 
 • Tilfeldigheter påvirker hvilke oppgaver som prioriteres/utføres? 
 • Hender det at du ikke har oversikt over alle oppgavene du skal utføre? 
 • Påvirker i så fall det kvaliteten på fritiden din?  

M365 har verktøyene til å hjelpe oss med riktig fokus (og de blir stadig bedre), vi må bare lære oss å utnytte de. 

Dette kurset fokuserer på personlig effektivitet. Du skal lære deg mulighetene og bli anbefalt en systematikk som sikrer at du får prioritert og utført de viktigste oppgavene. En viktig bieffekt er at et system som du stoler på vil frigjøre hjernekapasitet som du ellers bruker på å “forsøke å huske” og kanskje bekymre deg unødig.   

Et annet viktig tema i kurset er informasjonssamling. Du vil lære hvordan raskt samle informasjon på en slik måte at det er enkelt å finne tilbake til.   

I dette kurset jobber vi med verktøyene To Do, Tasks (fra Planner og To Do), Viva Insights, Outlook og OneNote. Vi ser på verktøyenes egenverdi, og, viktigst, hvordan de kan hjelpe deg gjennom den tette integrasjonen.

Målgruppe:

Dette kurset passer alle som føler det er utfordrende å ha kontroll på de daglige arbeidsoppgavene.  

Forkunnskaper:

Ingen spesielle, men en fordel om du har en generell forståelse for hvordan M365/Teams fungerer. 

Innhold:

Bakgrunn for kurset 

 • Utfordringene vi ser og hører 
 • Målet er oversikt, kontroll og lave skuldre 
 • Løsningen er kombinasjonen av bevisst bruk av eksisterende funksjonalitet og god arbeidsflyt 

La verktøyene hjelpe deg – ikke styre deg 

 • Outlook; vi vil fortsatt få e-post – hva er dine oppgaver og hvordan sikre oversikt? 
 • Teams; kommunikasjon i et utall kanaler og chatter – hva er dine oppgaver og hvordan sikre oversikt? 
 • To Do; finnes løsningen her? 
 • Viva Insights; sett deg inn i nye verktøy, og test hvordan de passer deg 
 • OneNote; notatblokka som får større og større verdi med årene 

Glasspapers anbefaling til daglige rutiner 

Hva annet påvirker din produktivitet? 

Other relevant courses

2. September
1 days
Classroom Virtual
29. August
1 days
Classroom Virtual
6. September
2 days
Classroom Virtual
25. August
1 days
Classroom Virtual