Crystal Reports Videregående kurs

Crystal Reports fra Business Object er et kraftig, frittstående rapporteringsverktøy. Stadig flere benytter Crystal Reports som en del av en skreddersydd løsning eller som rapporteringsverktøy mot bedriftens eksisterende løsninger.

I dette kurset fokuserer vi på de mer avanserte mulighetene i Crystal Reports. Enkelte temaer fra kurset Crystal Reports Grunnkurs også grundigere behandlet. Kurset legger mye vekt på bruk av formler for å styre Crystal Report. 

Målgruppe:

Kurset retter seg mot deg som allerede har erfaring med å jobbe med Crystal Report, og som ønsker å lære å bruke verktøyets mer avanserte funksjoner. 

Forkunnskaper:

Forkunnskaper tilsvarende Crystal Report Grunnkurs + erfaring med å jobbe med verktøyet. 

Innhold:

På dette kurset lærer du avansert bruk av:
  • kobling av tabeller
  • gruppering
  • formler
  • seksjoner
  • parameterfelt
  • subrapporter
  • grafer
På dette kurset går vi også gjennom:
  • ODBC/Andre datakilder
  • Hvordan Crystal Report fungerer internt

Other relevant courses

21. October
2 days
Classroom Startup guarantee
23. October
2 days
Classroom Startup guarantee
28. October
2 days
Classroom Startup guarantee
28. October
2 days
Classroom Startup guarantee