Crystal Reports grunnleggende

Kurset skal gi deltagerne oversikt over og trening i de rapportmulighetene som finnes i Crystal Report.

Forkunnskaper:

Deltagere på dette kurset bør ha Windows/databasekunnskap. 

Innhold:

 • Oppsett av standardverdier i Crystal Reports
 • Rapportveivisere: Standard, CrossTab, Mail Label
 • Rapportdesign uten veivisere: Datakilde, Velg Felt
 • Utvalg av data
 • Sortering og gruppering
 • Summeringer: antall, gjennomsnitt, minimum, maksimum, løpende summer
 • Formatering av objekter: tekst og felt, spesialfelt (sidenummerering, dagens dato), linjer, bokser og bilder
 • Tekstfelt
 • Kobling av tabeller
 • Kort om formler
 • Betinget formatering: endre farger på objekter
 • Seksjoner: Report Header, Page Header, Group Header, Detail, Group Footer, Page Footer, Report Footer, samt formatering
 • Grafer

Other relevant courses

7. October
2 days
Classroom Startup guarantee
9. October
2 days
Classroom Startup guarantee
23. September
2 days
Classroom Startup guarantee
23. September
2 days
Classroom Startup guarantee