Coachingferdigheter for ledere

Dette er kurset for deg som ønsker å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter, som ønsker flere verktøy til å bidra til at dere som team lykkes, og som ønsker mer inspirerte og selvgående medarbeidere. Deltakerne coacher hverandre på praktiske utfordringer i hverdagen, og øver seg på den teorien vi nettopp har gjennomgått. På den måten får de erfaring i hvordan en coachende metode kan virke, og de får øvelse i å praktisere. Dette er et interaktivt kurs med mye trening og øvelser som gjør at man vet at man kan når man går derfra.

Målgruppe:

Ledere med personalansvar. 

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper for å delta på dette kurset 

Innhold:

 • Hva er coaching?
 • Faser i en samtale
 • Metoder/Ferdigheter
 • Teori og trening
 • Diskusjon
 • Hvordan benytte dette i hverdagen?

Etter endt kurs vil du ha lært om:
 • Hvordan lytte ordentlig
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger
 • Hvordan skape engasjement og gode løsninger
 • Sette forventninger
 • Gi ros som virker
 • Antakelser og forutinntatthet
 • Skape ansvarsfølelse
 • Hvordan bidra til utvikling og vekst hos medarbeiderne

Kursmateriell: 

Kursmateriell: Oppsummeringshefte vil ble utdelt på kurset.

Kurset er basert på bl.a bøkene Co- active coaching, Lederskap og Selvbedrag, og neuroscience