Check Point R80.20 CCSA/CCSE Boot Camp

Denne Boot Campen retter seg mot deg som skal jobbe med Check Points brannmurløsninger. Boot Campen består av både CCSA og CCSE kursene, og ved å bestille Boot Campen får du en lavere pris enn om du bestiller kursene hver for seg:

Check Point Cyber Security Administration (CCSA) R80.20 (komprimert) - dag 1 - 2. 
Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) – R80.20 - dag 3 - 5. 

Viktig info om Boot Campen:

  • Kurstid er kl 09-17 dag 1+2, og kl 09-16 dag 3-5
  • Alle moduler i begge kurs gjennomgås
  • Enkelte mindre relevante lab’er kan bli sløyfet eller bli tidsmessig tilpasset på CCSA kurset (dag 1-2)
  • Original kursdokumentasjon for begge kurs benyttes
  • Boot Campen er sertifiseringsrettet, men eksamensavgift er ikke inkludert i kursprisen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot sikkerhets- og nettverksansvarlige samt konsulenter som har lite eller noe erfaring med brannmurer og Check Point fra før, og som ønsker å bli mer trygg på hvordan den vanligste brannmur-funksjonaliteten konfigureres og administreres. 

Kurset er direkte relevant for personer som ønsker å ta de to sertifiseringene Check Point Cyber Security Administration (CCSA R80.20) og Check Point Cyber Security Engineering (CCSE R80.20) i etterkant. 

Forkunnskaper

Deltakerne må ha erfaring med TCP/IP og generelle nettverkskunnskaper. Noe brannmurerfaring er en fordel. 

Om instruktøren Thomas Norbeck

Thomas Norbeck er uten tvil Norges ledende instruktør på opplæring innen Check Points produkter, og gjennomfører både sertifiseringskurs og bedriftsintern kurs på Check Point versjoner og produkter.

Thomas sin nøkkelkompetanse ligger innen Check Point spesielt, men også nettverksteknologi og sikkerhet generelt. I tillegg har han vært involvert i flere IT- og infrastruktur-prosjekter både som teknisk ressurs og som prosjektleder. I ulike perioder har Thomas jobbet som konsulent parallelt med at han har opparbeidet lang erfaring med utvikling, tilpasning og gjennomføring av skreddersydde kurs for bedrifter innen ulike sektorer. Blant annet har han laget og gjennomført nettverkskurs på fire ulike kontinenter. 

Thomas Norbeck har 24 års erfaring med nettverk og sikkerhet både som instruktør og konsulent hos bl.a Azlan, A-Team, Ajourit og Curriculum før han begynte i Glasspaper i 2004. Han jobber i dag som Senior konsulent og instruktør for Glasspaper, samt at han er IT sjef og konsulentleder.

 

Innhold

Boot Campen består av følgende 2 kurs - klikk på linkene for utførlig kursbeskrivelse: 

Check Point Cyber Security Administration (CCSA) R80.20 (komprimert) - dag 1 - 2
Dette kurset dekker det du behøver for å komme i gang, konfigurere og administrere daglig drift av din Check Point infrastruktur med R80. 

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) – R80.20 - dag 3 - 5. 
Dette kurset gir deg ytterligere kompetanse og hands-on på mer avanserte funksjoner på Check Points nyeste brannmur-plattform. Kurset har en god balanse mellom leksjon og lab-oppgaver og gir deg viktig ballast rundt områder med bl.a oppgradering fra R77.x til R80.20 samt kluster-konfigurasjon som viktige moduler. 

Sertifisering

Første del av kurset er pensum til CCSA sertifiseringstesten 156-215.80. Bestått test gir deg sertifiseringen Check Point Certified Security Administrator (CCSA) R80.20.
Andre del av kurset er pensum til CCSE sertifiseringstesten CCSE: 156-315.80. Bestått test gir deg sertifiseringen Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.20.

Testene er forøvrig valgfri og ikke inkludert i kursprisen.