Check Point R80.10 CCSA/CCSE Boot Camp

Denne Boot Campen retter seg mot deg som skal jobbe med Check Points brannmurløsninger. Boot Campen består av både CCSA og CCSE kursene, og ved å bestille Boot Campen får du en lavere pris enn om du bestiller kursene hver for seg:

Check Point Cyber Security Administration (CCSA) R80.10 (komprimert) - dag 1 - 2. 
Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) – R80.10 - dag 3 - 5. 

Viktig info om Boot Campen:

  • Kurstid er kl 09-17 dag 1+2, og kl 09-16 dag 3-5
  • Alle moduler i begge kurs gjennomgås
  • Enkelte mindre relevante lab’er kan bli sløyfet eller bli tidsmessig tilpasset på CCSA kurset (dag 1-2)
  • Original kursdokumentasjon for begge kurs benyttes
  • Boot Campen er sertifiseringsrettet, men eksamensavgift er ikke inkludert i kursprisen.

Målgruppe

Kurset retter seg mot sikkerhets- og nettverksansvarlige samt konsulenter som har lite eller noe erfaring med brannmurer og Check Point fra før, og som ønsker å bli mer trygg på hvordan den vanligste brannmur-funksjonaliteten konfigureres og administreres. 

Kurset er direkte relevant for personer som ønsker å ta de to sertifiseringene Check Point Cyber Security Administration (CCSA R80.10) og Check Point Cyber Security Engineering (CCSE R80.10) i etterkant. 

Forkunnskaper

Deltakerne må ha erfaring med TCP/IP og generelle nettverkskunnskaper. Noe brannmurerfaring er en fordel. 

Innhold

Boot Campen består av følgende 2 kurs - klikk på linkene for utførlig kursbeskrivelse: 

Check Point Cyber Security Administration (CCSA) R80.10 (komprimert) - dag 1 - 2
Dette kurset dekker det du behøver for å komme i gang, konfigurere og administrere daglig drift av din Check Point infrastruktur med R80. 

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) – R80.10 - dag 3 - 5. 
Dette kurset gir deg ytterligere kompetanse og hands-on på mer avanserte funksjoner på Check Points nyeste brannmur-plattform. Kurset har en god balanse mellom leksjon og lab-oppgaver og gir deg viktig ballast rundt områder med bl.a oppgradering fra R77.x til R80.10 samt kluster-konfigurasjon som viktige moduler. 

Sertifisering

Første del av kurset er pensum til CCSA sertifiseringstesten 156-215.80. Bestått test gir deg sertifiseringen Check Point Certified Security Administrator (CCSA) R80.
Andre del av kurset er pensum til CCSE sertifiseringstesten CCSE: 156-315.80. Bestått test gir deg sertifiseringen Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.

Testene er forøvrig valgfri og ikke inkludert i kursprisen. 

Other relevant courses