Access – Rapportering, navigering og skjemabygging

På kurset lærer du import og eksport av data fra ulike kilder. Dataene blir igjen massert gjennom spørringer, koblet til egendefinerte tabeller og deretter presentert i en rapportform eller i et navigasjonsskjema med ulike flipper for hva en ønsker å vise. Det blir fokus på forbedringer i Access i de siste versjonene for å lage pene brukergrensesnitt. Tidligere måtte en være avansert bruker for å gjøre det samme som en kan gjøre i dag. Bruk av navigasjonsknapper med innebygde skjema som inneholder bedriftens nøkkeltall.

Målgruppe:

Kurset passer for økonomer, regnskapspersonell, analytikere, ingeniører m fl. De som ønsker å presentere data fra uoversiktlige datakilder på en presentabel måte.

Forkunnskaper:

 • Normal bruker i Excel. Bør kjenne til bruk av lister og listeverktøy (Pivot, autofilter osv) i Excel
 • Passende nivå kan være daglig bruker av Excel

Innhold:

 • Hvordan kan Microsoft Access forenkle dine arbeidsoppgaver.
 • Bli kjent med Access 2013 for å få oversikt over programmet. Vi åpner programmet og blir kjent med grensesnittet
 • Import og kobling av tabeller fra andre datakilder
 • Eksport av ferdige rapporter til andre programmer
 • Navigasjonsrute for enkel navigering i modellen
  • Lage grupper, søking etter objekter
 • Navigasjonsskjema for elegante menysystemer og oversiktlige nøkkeldatautrekk
  • Sette inn skjema
  • Skriv ut rapport
  • Undermenyer
  • Lage enkle brukervennlige makroer
 • Programdel (Applicationpart)
  • Lage ferdige objekter i Access som tilpasses egen modell.
 • Eksporter og distribuer objekter fra Access
  • Sende rapporter via epost fra Access
  • Eksportere spørringer, rapporter til andre program
 • Spørringer
  • Utvalgsspørring
  • Lag tabell spørring
 • Skjema
  • Utforming av skjema med felt fra spørringer/tabeller
  • Lage ulike visninger med filtreringsmuligheter
  • Grafisk fremstilling av data
  • Enkel og oversiktlig filtrering med bruk av delskjema vist i navigasjonsskjema
  • Sende rapporter via epost til faste brukere ved hjelp av Access sitt nye makrosystem
 • Rapporter
  • Utforming av rapport med felt fra spørringer/tabeller
  • Gruppere data med gruppesum, % av total
 • Grafer
  • Spørring som grunnlag for graf
  • Formatering

Other relevant courses