Alt om ITIL 4

ITIL er verdens mest brukte IT Service Management-rammeverk. ITIL er en samling av beste praksis, og et verktøy for å optimalisere endring og transformering av IT i en organisasjon. Nå nærmer det seg datoen for at ITIL fornyes og kommer ut i ny versjon; ITIL 4.

Den nye ITIL-oppdateringen vil fokusere på å integrere ITIL-rammeverket med beste praksis fra verdener som DevOps, Agile og Lean. ITIL 4 er utviklet av et team med mer enn 150 industrieksperter i samarbeid med en ny ITIL-utviklingsgruppe bestående av mer enn 2000 medlemmer som representerer mange av verdens største organisasjoner.

ITIL eies fremdeles av AXELOS, et joint venture mellom HM Cabinet Office og Capita Plc. Vi har valgt å sette opp to ITIL 4 Foundation kurs:

  • 2 dager for dere som har god erfaring med ITIL fra før og gjerne har tatt ett eller flere kurs på ITIL.
  • 3 dager for dere som ikke har ITIL erfaring eller ITIL sertifisering fra før.

Hva mener våre instruktører om det nye ITIL 4 kurset?

Større fleksibilitet, mer helhetlig tenking og et mer praktisk rettet kurs enn tidligere ITIL Foundation kurs er noe av det instruktørene våre mener om det nye ITIL 4 kurset. Ta deg tid til å lytte til våre to dyktige instruktører Brendan Martin og Rolf D. Henriksen diskutere innholdet i ITIL 4.

Hva sier våre instruktører om ITIL 4: